تارنمای خبری امرداد
امروز دی به‌مهر ایزد 15 شهریورماه زرتشتی، 10 شهریورماه خورشیدی

پروردگار آفریننده زندگی

امروز دی به‌مهر ایزد از ماه شهریور سال 3758 زرتشتی، دوشنبه 10شهریورماه 1399 خورشیدی، 31 آگست (اوت)  2020 میلادی

دی به مهر است مهربانی کن / از همه چیز مهربانی بِه

روز پانزدهم از هر ماه در گاهشمار زرتشتی دی به‌مهر نام گرفته است. سه روز در هر ماه زرتشتی با پیشوند «دی» همراه است. روزهای هشتم ، پانزدهم و بیست‌وسوم ماه زرتشتی که برای پرهیز از اشتباه با پسوند نام روز پس از خودش شناخته می‌شوند؛ برای نمونه فردای روز دی‌به‌مهر روز مهر است.

«دی» اوستایی «دَثوش» به چم پروردگار و دادار است. «دی» از چنان ارزشمندی برخوردار بوده كه سه روز در هر ماه را به نام خود ویژه کرده است. دی به راستی فروزه‌ی اهورامزدا است. دی در پهلوی «دَی» و اوستایی «دَذوَه» به چم (:معنی) آفریننده است. اهورامزدا با فروزه‌ی (:صفت) دادار یا آفریننده نامیده شده، اشوزرتشت در گاهان اهورامزدا را «آفریننده زندگی» می‌خواند.

روزهای دی در هر ماه روزهای نیایش همگانی، به آتشکده رفتن و آسایش و دست از کار کشیدن زرتشتیان است (روز استراحت) .

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

روز دی است خیز و بیار ای نگار مِی

ای ترک، مِی بیار که ترکی گرفت دی

می ده برطل و جام که در بزم خسروی

بنشست شاه شاد ملک ارسلان به مِی

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

سر شوی و موی و ناخن پیرای

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد  ملک‌الشعرای بهار

به (دی‌بآذر) اندر سر و تن بشوی

به پیرای ناخن ، بیارای موی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید