تارنمای خبری امرداد

گرامیداشت یاد نیک‌اندیشان زرتشتی در آیین گهنبار رحمت‌آباد یزد

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد، در نخستین روز از چهره ایاثرم‌گاه یاد نیک‌اندیشان دهشمند را گرامی داشت.

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار آغاز سرمای زمستان، اشتاد ایزد و مهرماه در گاهشمار زرتشتی، برابر با یکشنبه 20 مهرماه 1399 خورشیدی به نامگانه‌ی شادروانان مانکجی لیمجی هاتریا و پشوتن‌جی دوسابایی مارکار و جمشید خدارحم نرسی‌آباد و شماری از دهشمندان و نیک‌اندیشان خدمتگزار درگذشته‌ی هازمان زرتشتی و هماروانان از ساعت 16 در تالار آدریان رحمت‌آباد بدون حضور همکیشان برگزار شد.

نام چهارمین چَهره‌ی گهنبار از واژه‌ی اوستایی آیاثریمه به چم (:معنی) آغاز سرمای زمستان گرفته شده است. چهره ایاثرم، برپایه‌ی گاهشمار زرتشتی از روز اشتاد ایزد تا انارام ایزد برگزار می‌شود. زمان برگزاری این چهره از گهنبار در سالنمای رسمی کشور برابر با 20 تا 24 مهرماه است. این گاه در باور زرتشتیان هنگامه‌ی آفرینش گیاهان و رُستنی‌ها از سوی پروردگار است. شاخه‌ای از گیاه همیشه سبز مانند مورد را به نماد رستنی‌ها و گیاهان در سفره‌ی گهنبار می‌گذارند.

4.9/5 - (7 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید