لوگو امرداد
گزارش تصویری از

برگزاری آیین گهنبار ایاثرم‌گاه در خانه نرگس

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گهنبار چهره ایاثرم‌گاه، بدون باشندگی همکیشان در خانه نرگس برگزار کرد.

آیین آفرینگان‌خوانی به نامگانه‌ی روانشادان با آوای موبد فرهنگ ضیاتبری از ساعت 18 آغاز شد و در رویه‌‌ی اینستاگرامی تارنمای امرداد و برساد زنده پخش شد. پیش از آغاز آیین نیایش و خوانش اوستا، رستم مزدیسنی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران با اشاره به شرایط کنونی فراگیری کرونا، گفت تا پایان سال آیین گهنبار خانه نرگس مجازی برگزار خواهد شد. در پی فراگیری بیماری کرونا و برگزاری آیین گهنبار بدون باشندگی همکیشان، دهش‌های گهنبار  تا پایان سال در کارهای نیک هزینه می‌شود. از محل فَند‌ گهنبار که دهشمندان به نامگانه‌ی درگذشتگان خود به انجمن تفت و توابع مقیم تهران سپرده‌اند، در راستای فراهم کردن بخشی از درخواست مدارس زرتشتی جمشیدجم و گیو، برای هزینه‌ی 10 دستگاه تبلت‌ پرداخت شده است.

آیین گهنبار از جشن‌های سالیانه است که در شش هنگام یا شش چَهره و هر چهره به مدت پنج روز برگزار می‌شود. شش چهره‌ی گهنبار در باور زرتشتیان نماد آفرینش جهان و هستی از سوی پروردگار در شش گام است. گهنبار ایاثرم‌گاه از روز اشتاد ایزد و مهرماه تا روز انارم ایزد ادامه دارد که در سالنمای رسمی کشور با ٢٠ تا ٢۴ مهرماه برابری می‌کند. ایاثرم به آغاز سرما اشاره دارد. در این گهنبار گیاه آفریده شده است. از این رو در سفره‌ی گهنبار‏، شاخه‌ای از گیاه همیشه سبز مانند مورد می‌گذارند.
گزارش تصویری از برگزاری آیین گهنبار چهره‌ی ایاثرم‌گاه در روز انارام ایزد از ماه مهر زرتشتی برابر با پنجشنبه 24 مهرماه 1399 خورشیدی، در ادامه آمده است:

1 22

انجمن تفت و توابع مقیم تهران

2 8 3 9 4 7 5 8

رستم مزدیسنی فرنشین انجمن تفت و توابع مقیم تهران

6 6 7 5

موبد فرهنگ ضیاتبری

8 6 9 6 10 6 11 3

اوستای کُشتی نو کردن در آغاز گهنبار چهره ایاثرم گاه

12 5 13 5

شکست اهریمن باد

14 3 15 3 16 2 17 3 18 2

خواندن نام‌ شادروانان

19 2 20 2 21 2 22 2

آفرینامی به معنای یکتایی پروردگار

23 2 24 2 25 2 26 2 27 2 28 2 29 2

30 2

0 1

32 2 33 2

نیایش پایانی برساد بهمراه خواندن نامهای شادروانان

34 1 35 2

فرتور از همایون مهرزاد است.

2393

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-03-23