تارنمای خبری امرداد
هم‌زمان با هفته‌ی جهانی سالمندان

جشن زادروز زاده‌شدگان فصل تابستان جهان‌دیدگان مرکز پوروچیستا

زادروز جهان‌دیدگان زرتشتی باشگاه سالمندان پوروچیستا که در فصل تابستان زاده شده‌اند در مجل این موسسه جشن گرفته شد.

هم‌زمان با هفته‌ی جهانی گرامی‌داشت سالمندان، جشن زادروز ۲۵ تن از زاده‌شدگان باشگاه سالمندان پوروچیستا در فصل تابستان، ششم مهرماه ۱۳۹۵ خورشیدی برگزار شد.

گفتتنی است مرکز سالمندان پوروچیستا در استان یزد جای دارد و ویژه‌ی سالمندان زرتشتی است.

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

 

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

پروین فرخانی، از مدیران موسسه پوروچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

تولد پورچیستا

فرتورها از سرور دهموبد است.
6744

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید