تارنمای خبری امرداد

برگزاری دورواج آیین گهنبار میدیاریم گاه در اله‌آباد یزد

انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد آیین گهنبارخوانی چهره‌ی میدیاریم‌ گاه را دورواج برگزار کرد.

انجمن زرتشتیان اله‌آباد، هر چهره، گهنبارخوانی را از دهش روانشاد مهربان اسفندیار باستانی به‌جا می‌آورده است. امسال نیز ساعت 15:30 روز آدینه 12 دی‌ماه 1399 خورشیدی در روز رشن ایزد و دی‌ماه زرتشتی، همزمان با اوستاخوانی موبد پرویز مالی آیین گهنبار‌خوانی چهره میدیاریم گاه را برگزار کرد. هموندان انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد، با به‌کارگیری همه نکته‌های شیوه‌نامه‌ی بهداشتی، همراه با آوای اوستاخوانی موبد آیین پنجمین چهره گهنبار را در «درمهر»، آتشکده‌ی این روستای زرتشتی‌نشین به‌جا آوردند. همکیشان نیز با خواندن بخش‌هایی از اوستا در خانه با آیین گهنبارخوانی اوستا خوانی همازور شدند.

گهنبار چَهره‌ی پنجم در هر سال، گهنبار میدیاریم‌ است. این گهنبار از روز مهر ایزد تا روز ورهرام از ماه دی و مانند گهنبارهای پیشین به مدت پنج روز برگزار می‌شود. میدیاریم یعنی میانه‌ی آرامش، به همین روی این جشن در زمانی برگزار می‌شود که هنگام آرامش و استراحت کشاورزان و دامداران است. زرتشتیان این گهنبار را نیز مانند دیگر گهنبارها در خانه‌ی خود و یا در مکان‌های سپندینه‌ا‌ی چون آتشکده و یا مکان‌های گردهمایی برگزار می‌کنند. این هنگام از گهنبار را گاه آفرینش جانداران نیز می‌دانند.

روانشاد مهربان اسفندیار باستانی

فرتورها برگرفته از کانال زرتشتیان اله‌آباد است.
1719

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید