تارنمای خبری امرداد

همازور با آیین واج‌یشت آغاز گهنبار چهره میدیوزرم گاه در کرج

زرتشتیان کرج سپیده‌دم خور ایزد، همازور با آیین واج‌یشت، با خواندن دورواج اوستای بایسته، نخستین چهره از گهنبار سال را آغاز کردند.

پیرو گزارش انجمن زرتشتیان کرج، موبد گودرز ماوندی، سرایش درون گهنبار در همازوری با آیین واج‌یشت و آفرینگان‌خوانی آیین گهنبار میان بهار را سپیده‌دم خور ایزد و اردیبهشت‌ماه در گاهشمار زرتشتی برابر با آدینه ۱۰ اردیبشهت‌ماه ۱۴۰۰ خورشیدی به‌جا آورد. بر پایه نیاز به رعایت اصول بهداشتی و نبود گردهمایی در همه آیین‌ها، همزمان همکیشان دورواج هم‌بهره‌ی این آیین مینوی شدند و پس از دمیدن آفتاب، ساعت ۷ بامداد با نو کردن کشتی و خواندن بخش‌هایی از اوستای بایسته، گهنبار چهره میدیوزرم‌گاه را  آغاز کردند.

گهنبار میدیوزرم گاه یا میانه‌ی بهار، نخستین چهره از گهنبار است که در میان اردیبهشت‌ماه (از روز خور تا دی‌بمهر ایزد در گاهشمار زرتشتی) و به پاس آفرینش آسمان برگزار می‌شود.

گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین بن‌پایه و مایه‌ی آن هم‌افزایی، همازوری و شادی است.

فرتور از انجمن زرتشتیان کرج است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید