تارنمای خبری امرداد
برنامه‌های فرهنگی زرتشتیان در ماه پیش‌رو

فروردین‌ماه 1397 خورشیدی آغاز شد

امروز، اورمزد روز و فروردین‌ماه نخستین روز از نخستین‌ ماه و آغاز سال 1397 خورشیدی است.
زایش اشوزرتشت، زیارت پیر‌هریشت، جشن فروردینگان از روزهای ویژه در ماه فروردین است.
ماه در گاه‌شمار زرتشتیان با نام اورمزد آغاز می‌شود. واژه‌ی اورمزد به چم (:معنا) آفریدن و آفریدگار است.
نیایش روز اورمزد از فروردین‌ماه، زرتشتیان از نخستین هنگام سال نو به نیایشگاه‌ها و آتشکده‌ها می‌روند تا روز نو و سال نو را با همازوری و همبستگی در مکانی سپندینه با نیایش به درگاه اهورامزدای یکتا آغاز کنند.
روز نخست از ماه فروردین و برگزاری جای سبزباد به یاد تازه درگذشتگان، همانند سالهای پیش آیین جای سبزباد بامداد روزنخست فروردین‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 8 تا 12 در خانه‌ی نرگس برگزار می‌شود.
وهمن، ماه، گوش، رام، برابر با دوم و دوازدهم، چهاردهم و بیست‌‌‌‌‌ویکم فروردین‌ماه خورشیدی، روزهای نَبُر، روز‌های پرهیز از خوردن گوشت است که به آن نَبُر گفته می‌شود. در آیین دیرین ایرانیان، پاسداری از جانوران سودمند از كارهای ارزشمند و سفارش شده است. زرتشتیان در روزهای نَبُر از كشتار چهارپایان سودمند و خوردن گوشت آن‌ها پرهیز می‌كنند.
روز دوم فروردین روز دیدوبازدید همگانی، زرتشتیان از ساعت 9 و سی دقیقه تا 12 و سی دقیقه برای شادباش گویی در تالار خسروی گردهم‌می‌آیند.
روز خورداد از ماه فروردین برابر با ششم فروردین خورشیدی، زادروز اشوزرتشت، روز ششم از فروردین خورداد نام دارد، در این روز اشوزرتشت، پیامبر ایرانی، زاده شده و در سن سی سالگی در چنین روز به پیامبری برگزیده شده است. زرتشتیان در این روز به نیایشگاه‌ها و آتشکده‌ها می‌روند و با اجرای آیین جشن‌خوانی خورداد از ماه فروردین را گرامی می‌دارند. انجمن زرتشتیان تهران ایین گرامی‌داشت اشوزرتشت را در همایشگاه مارکار تهرانپارس برگزار می‌کند.
روز امرداد تا خور از ماه فروردین برابر با هفتم تا یازدهم فروردین‌ماه زیارت پیر هریشت، این نیایشگاه از مهمترین نیایشگاه زرتشتیان، بالای کوهی در اردکان استان یزد جای دارد. نیایش‌کنندگان چند روز را در این مکان به نیایش سپری می‌کنند. سرپرستی و نگهداری پیر هریشت بر دوش انجمن زرتشتیان شریف‌آباد اردکان است.
روز تیر از ماه فروردین برابر با سیزدهم فروردین خورشیدی روز سیزده‌بدر، سیزدهمین روز از ماه فروردین، تیر یا تِشتَر، ایزد باران،  نام دارد.  زرتشتیان سبزه‌ی خود را به آب روان می‌سپارند و آرزوی سالی پربرکت و خرم دارند. آنان در دامن طبیعت به شادمانی می‌پردازند.
روز فروردین از ماه فروردین برابر با نوزدهم فروردین خورشیدی جشن فروردینگان، فرودُگ، نخستین جشن ماهانه در هر سال جشن فروردینگان نام دارد که روز فروردین از ماه فروردین برابر با نوزدهم فروردین است و به آن فرودگ هم می‌گویند. این جشن به فرَوَهر درگذشتگان و نیاکان زرتشتیان ویژه است. زرتشتیان در این روز به آرامگاه می‌روند و موبدان به اجرای آفرینگان‌خوانی می‌پردازند و دهش می‌کنند. در هر ماه، هنگامی که نام روز با نام ماه برابر می‌شود، آن روز را جشن می‌گیرند.
 ورهرام روز برابر با 20 فروردین‌ماه خورشیدی، روز نیایش همگانی در نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزد است. واژه‌ی ورهرام به چم پیروزی و ورهرام ایزد به چم پیروزی قابل ستایش است. زرتشتیان هر ماه در این روز به نیایشگاه‌های خود می‌روند و به نیایش و داد و دهش می‌پردازند. زرتشتیان برای نیایش همواره سِدره بر تن و کمربند کُشتی بر کمر دارند. پختن خوراک‌های سنتی زرتشتیان با همازوری و همراهی هم و یاری دهشمندان و پذیرایی از نیایش‌کنندگان از سنت‌های این روز است.
اشتاد روز برابر با 26 فروردین‌ماه خورشیدی، به کوشش گروه ورزش همگانی ورهرام جهان‌دیدگان زرتشتی در آدریان بزرگ تهران گردهم آمده و همراه با نیایش به برنامه‌های شاد و برپایی جشنواره خوراک‌های سالم می‌پردازند.
در گاهشمار زرتشتی هر سال 12 ماه و هر ماه 30 ‌روز دارد که هر ماه نامی ویژه‌ی خود را دارد. نام نخستین روز ماه اورمزد و نام روز پایانی انارام است. از سویی نام دوازده ماه‌ سال در میان نام روزها نیز جای دارد و زرتشتیان برابری نام روز و ماه را جشن می‌گیرند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.