لوگو امرداد

درگذشتگان

روز دوشنبه تالار همایش‌های هتل المپیک تهران شاهد سپاسداری از دکتر پرویز هورشتی استاد پیشکسوت دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگ...

ارستنام اروانو یزه میده

شادروان گلستان (منیژه) شاه بهرامی در سال ۱۳۱۰ در کرمان زاده شد. او در رشته‌ی ادبی دیپلم گرفت و همزمان به تدریس در پای...

ارستنام اروانو یزه میده

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی

گرامی خانواده گشتاسب‌پور پارسی با اندوه فراوان، درگذشت روانشاد دکتر ایرج گشتاسب‌پور پارسی، پور مهین‌بانو و مهربان را ...

ارستنام اروانو یزه میده

روانشاد میترا زابلی فرزند بهرام در تاریخ ۱۳۳۹/۳/۶ در تهران زاده شد. پس از پایان تحصیلات در رشته پرستاری در بیمارستان ...

ارستنام اروانو یزه میده

نخستین سال درگذشت روانشاد خسرو دبستانی را آرامش‌باد گفته و گروسمان‌نشینی آن انوشه‌روان را آرزومندیم. تندرستی ،دیرزیوی...

ارستنام اروانو یزه میده

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد دكتر مهرنواز همتی فرزند روانشادان مرواريد و هرمزديار، همسر روانشاد بهرام انوشيروانی و ...

ارستنام اروانو یزه میده

روانشاد دولت رستمی عصرآبادی در سال ۱۳۱۹ در عصرآباد یزد به دنیا آمد و در سال ۱۳۴۶ با بهرام رستم نمیری پیوند همسری گزید...

ارستنام اروانو یزه میده

شادروان فیروزه نوش بلیوانی شریف‌آباد همسر موبد خداداد نیریوسنگی در سال ۱۳۰۲ زاده شد و در روز آسمان ایزد و بهمن ماه بر...

ارستنام اروانو یزه میده

به روان و فروهر سیروس ماندگاریان، درود فراوان باد درگذشت روانشاد سیروس ماندگاریان همراه همیشگی و لبخند به لب جام جانب...

بارگذاری نوشتار بیشتر