لوگو امرداد

آتشکده های ایران

چهارتاقی‌های ایران (پیش‌درآمد)

پژوهشگران مهرازی (:معماری) ایران  چهارتاقی‌ها را نه تنها یکی از مهم‌ترین سازه‌های باستانی ایران می‌دانند بلکه از آن‌ه...

چهارتاقی‌های ایران (10)

گیلان‌کشه از روستاهای شهرستان طارم در استان زنجان، برخوردار از زیست‌بومی بارآور است و از این‌رو در هر فصلی فرآورده‌ها...

چهارتاقی‌های ایران (9)

کازرون در روزگار شهریاری ساسانیان شهری مهم و از پایگاه‌های سیاسی و دینی ساسانی شناخته می‌شد. هنوز هم سازه‌های بازماند...

چهارتاقی‌های ایران (8)

طارم، در استان زنجان، برخوردار از چهارتاقی‌های پُرشماری است. از این دید شهرستان طارم اهمیتی ویژه دارد و همواره جایی د...

چهارتاقی‌های ایران (6)

در سال 1320 خورشیدی، مردم نطنز با راز ناگشوده‌ای روبه‌رو شدند که شگفتی آن‌ها را برانگیخت. در جایی با دوری اندکی از «چ...

چهارتاقی‌های ایران (5)

یکی از کم‌مانندترین چهارتاقی‌های (آتشکده‌های) بازمانده از روزگار ساسانی، در استان ایلام جای دارد. این چهارتاقی از زما...

چهارتاقی‌های ایران (4)

در سراسر ایران سازه‌های چهارتاقی پراکنده‌اند و هر کدام گواه تمدن دیرینه‌ی این سرزمین دانسته می‌شوند. این چهارتاقی‌ها ...

چهارتاقی‌های ایران (3)

شهر شیراز سرشار از دیدنی‌های تاریخی و آثار یادمانی روزگاران گذشته است؛ از این روست که این شهر را با تاریخ پرشکوهش می‌...

چهارتاقی‌های ایران (2)

آرتور اپهام پوپ، خاورشناسی که پژوهش‌های درازدامنی در دهه‌ی هفتاد میلادی درباره‌ی هنر و مهرازی (:معماری) ایران انجام د...

چهارتاقی‌های ایران (1)

فروزک باستانی که اکنون خیرآباد نامیده می‌شود، تاریخی دور و دراز را پشت سر گذاشته است. دستِ کم می‌توان تپه ده‌وه را نا...

بارگذاری نوشتار بیشتر