لوگو امرداد

باستان شناسی

بررسی‌های باستان شناسی در دو غار علی خورنده و گاوخور شهرستان تفرش نشان از یافته‌های انسانی با بیش از ۵۰ هزار سال دیری...

کاوش در «تپه کهنه صوفیان» به شناسایی محوطه‌ای از دوران مس و سنگ قدیم (فرهنگ دالما) در گستره‌ی مرتفع شمال باختری ایران...

دوازده سال از درگذشت «عزت‌الله نگهبان» می‌گذرد. به او لقبِ پدر باستان‌شناسی ایران را داده‌اند و برخی او را دشمن بزرگ ...

ابراهیم امیرکلایی و بازگفت خاطره‌ها:

ابراهیم امیرکلایی، باستان‌شناس، با گفتن جزییاتی از کشف الهه‌های عصر مفرغ در مازندران، از یافته‌های باستانی و گور نوزا...

در دوره‌‌ای که سود مادی و بهره‌وری‌های اقتصادی حرف نخست را می‌زند، هدف از باستان‌شناسی ...

بارگذاری نوشتار بیشتر