لوگو امرداد

تاق بستان

موزه‌ی «سرستون‌های تاق‌بستان» با رونمایی از 12 سرستون باستانی در مجموعه‌ی تاریخی تاق‌بستان، گشایش یافت. مدیر مجموعه ت...

ساخت تله‌کابین در حریم محوطه‌ی باستانی نامدار به تاق بُستان و درحریم درجه‌ی یک و نزدیکی غار دو اِشکَفت و غار مثلثی، ت...

زور میراث فرهنگی به مدیریت شهری نمی‌رسد

ساخت تله‌کابین در گستره‌ی تاق بستان بار دیگر چالش برانگیز شد. چنین کاری خطر ثبت نشدن این سازه‌ی گران‌بهای تاریخی را د...

با آگاهی‌رسانی یکی از اهالی روستای تاق‌بستان، سنگ نوشته‌ای تاریخی که به گمان بسیار به سده‌ی ششم مهی (:قمری) بازمی‌گرد...

 مجموعه‌ی تاریخی فرهنگی «تاق وَه سان» که به نادرستی آن را تاق بستان می‌نامند، یکی از  ...

تاق سنگی یا به زبان کُردی تاق «وَه سان» که به نادرستی به آن تاق بُستان می‌گویند، نام محوطه‌ای ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر