لوگو امرداد

جاسبز باد

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران آیین جاسبز باد درگذشتگان را به رسم سالیان گذشته بامداد اورمزدروز ماه فروردین در...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، از برگزاری آیین «جا سبزباد» تازه درگذشتگان به گونه‌ی مجازی در روز نخست سال نو ...

 زرتشتیان نخستین روز سال را به دیدار خانواده‌هایی می‌روند که در سال گذشته عزیزی را از دست داده‌ان...

هر سالی که می‌آید، رفتنی هم با خود دارد؛ آدم‌هایی از میان ما می‌روند و تنها یادشان با ما می‌ماند؛...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد