تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

خلیج فارس

پسآب‌های صنعتی بلای جان زیست‌بوم دریایی

بگذارید خلیج‌فارس نفس بکشد

دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مهمترین منابع آبی جهان هستند و با وجود  قوانین سخت‌گیرانه در مورد تخلیه انواع آلاینده‌ها…