لوگو امرداد

دریاچه های ایران

کشورمان ایران در بخش خشک و نیمه‌خشک آسیا جای دارد و بخش‌های بزرگی از آن بیابان و کویر است، از این‌رو از دریاچه‌های کم...

دریاچه‌های ایران (30)

دریاچه‌های ایران کم‌شمار نیستند و برشمردن همه‌ی آن‌ها زمان‌بَر خواهد بود. با این همه، از سه دریاچه نمی‌توان به آسانی ...

دریاچه‌های ایران (29)

ماجرایی که بر دریاچه‌ی ارومیه رفته است، شگفت‌آور و غم‌انگیز است. باور کردنی نیست دریاچه‌ای را که در ارزش و اهمیت آن ت...

دریاچه‌های ایران (27)

دیگر دشوار بتوان وعده‌ها را باور کرد. خشک شده است و شاید امیدی به زندگی دوباره‌اش نباشد. سدهای بلندی که چنگ در گلویش ...

دریاچه‌های ایران (26)

از خشکسالی‌های پی‌درپی که بگذریم، آنچه «دریاچه هامون» را به حال و روز کنونی‌اش دچار کرده است، کشمکش بر سر حق‌آبه است؛...

دریاچه‌های ایران (25)

جلو چشمان ما آرام آرام جان می‌دهد و دست یاری‌ای به سویش دراز نمی‌کنیم. این همان دریاچه‌ای است که زندگی‌بخش پهنه‌ی بزر...

دریاچه‌های ایران (24)

دریاچه‌های شور ایران کم‌شمار نیستند، اما نه به شوری دریاچه-تالاب «میقان». ذره‌ای از آب این دریاچه را نمی‌توان چشید؛ ا...

دریاچه‌های ایران (23)

مگر جنگل هم زیر آب می‌رود؟ از طبیعت و چشم‌بندی‌هایش، همه کار برمی‌آید. تنها باید سراپا چشم شد و از بخشوده‌های طبیعت ش...

دریاچه‌های ایران (22)

هیچ‌کس به اندازه‌ی مردم کازرون ارزش «دریاچه پریشان» را نمی‌دانند و عاشقانه دوستش نمی‌دارند. چندین سال است که آرزوی آن...

دریاچه‌های ایران (21)

در دل جنگل‌های شمال ایران، در میان گستره‌ای که جای‌جای آن درختان سرافراشته و انبوه انبوه از برگ‌وبار سایه افکنده‌اند،...

بارگذاری نوشتار بیشتر