تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

دریاچه های ایران

دریاچه‌های ایران (23)

دریاچه‌ی چورت؛ جنگلی زیر آب

مگر جنگل هم زیر آب می‌رود؟ از طبیعت و چشم‌بندی‌هایش، همه کار برمی‌آید. تنها باید سراپا چشم شد و از بخشوده‌های طبیعت شادی…