لوگو امرداد

سنگ نگاره

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (پیش‌درآمد)

سراسر ایران آکنده از هنر سنگ‌نگاره‌ای و نوشته‌های سنگی و صخره‌ای است. شماری از آن‌ها آوازه‌ای جهانی دارند و بسیار شنا...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (20)

اگر شدنی بود که 40 هزار سال به گذشته بازگردیم، انسان‌های را در روزگار سنگی (عصر حجر) می‌دیدیم که در جایی که امروزه تی...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (19)

روستای شواز، در استان یزد، نقش‌های کهنی دارد که به آن «سنگ‌نگاره‌های اسبقته یا هس‌بخته» نیز می‌گویند. نقش‌هایی از انس...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (18)

در استان لرستان آثار به‌جا مانده از دوران سنگ (عصر حجر) گوناگون و درخور نگرش است. در شمال کوهدشت، در جایی که کوه همیا...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (17)

اگر از دور به پهنه‌ای بنگریم که در کنار جاده‌ای نمایان است، سنگ‌های ستبر و غول‌پیکری را خواهیم دید که خیال‌آفرین هستن...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (16)

انسان‌های کمان‌دار و شکارگر، در روزگاران پیش از تاریخِ پارینه‌سنگی، تصویرگرانی چیره‌دست بودند. آن‌ها گمان‌ها و باورها...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (15)

اگر جست‌وجو کنیم و بخواهیم بزرگترین نقش‌ونگارهای پیش از تاریخ را در ایران بیابیم، باید راهای سراوان شویم و هزاران نگا...

نگاره‌ها و نوشته‌های سنگی ایران باستان (14)

هشتصدسال پیش سنگ‌نوشته‌ای به دو زبان اورارتویی و آشوری پدید آمد که اکنون به نام «کیله‌شین» نامیده می‌شود و از سندهای ...

نگاره‌ها و نوشته‌های ایران باستان (13)

یکی از یادبودهای ارزشمند روزگار ساسانیان اکنون در مشگین‌شهر دیده می‌شود. هرچند گذر زمان نوشته‌ی آن را بسیار ناخوانا ک...

سنگ‌نگاره‌ی ساسانی، پس از 35 سال، بامداد امروز، هفتم تیرماه 1402 خورشیدی، از انگلیس به کشور بازگردانده شد. روابط‌عموم...

بارگذاری نوشتار بیشتر