تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

عروسک های بومی ایران

عروسک‌های بومی ایران (9)

بی‌بی کُگ، عروسک آیینی زرتشتیان

برخی عروسک‌ها برای بازی و سرگرمی ساخته نشده‌اند و خاستگاه آنان به باورهای کهنی بازمی‌گردد که در نزد بخشی از مردم، گرامی…
عروسک‌های بومی ایران (3)

عروسک‌ها، افسانه‌گو و قصه‌ساز

عروسک‌ها پیشینه‌ای همپای شناخت انسان از خود دارند. آن‌ها نه‌تنها ابزاری برای سرگرمی بوده‌اند بلکه تاریخ و فرهنگ را…