لوگو امرداد

موبد فیروزگری

بزرگداشت موبد مهربان فیروزگری جشن شهریورگان 1401

باعث افتخار من است که صمیمانه ترین احساسات خود را در این روز فرخنده ابراز کنم و به شما برای حمایت هایتان از جامعه زرت...

بزرگداشت موبد مهربان فیروزگری جشن شهریورگان 1401

موبد مهربان فیروزگری، متولد 22 دسامبر 1935 در یزد، مظهر ویژگی های شهریور – خودتنظیمی، عزت نفس و قدرت عادلانه خو...

بزرگداشت موبد مهربان فیروزگری جشن شهریورگان 1401

با درود به موبد بزرگوار و فرهیخته جناب آقای مهربان فیروزگری و باشندگان گرامی شادمان هستم که از سوی جامعه‌ی زرتشتیان ا...

موبد مهربان فیروزگری در پیامی از همه‌ی کسانی که با شرکت در آیین سالگرد همسر گرامی‌شان روانشاد مهرانگیز مزدیسنی و یا ف...

گزارش تصویری

بنیاد پل‌گذار برای نخستین دیدار، جشن‌خوانی در یادمان‌های سه آتش ورهرام تاریخی در دامنه کوه‌ها و ط...

بنیاد پل‌گذار برگزار می‌کند

جوانان زرتشتی در راستای آشنایی با دین و فرهنگ ایران باستان، با هماهنگی بنیاد پل‌گذار از بازمانده‌های آتشکده...

گزارش تصویری از

آیین جشن‌خوانی با آوای موبد مهربان فیروزگری و همراهی موبد رامین شهزادی در نهمین کنفرانس ایرانشناسی اروپا برگزار ...

دانشگاه برلین از 18 تا 22 شهریورماه برگزار می‌کند

موبد مهربان فیروزگری به همراه موبد رامین شهزادی آیین جشن‌خوانی را در نهمین کنفرانس ایرانشناسی اروپا برپا خواهند ...

موبد مهربان فیروزگری؛

 هزینه‌ی سیروزه‌ی شادروان مهرانگیز موبد مهربان موبد تیرانداز مزدیسنی برای پیشبرد و گسترش کارهای نیک در...

همسر موبد مهربان فیروزگری، از موبدان فرهیخته و فرزانه‌ی انجمن موبدان، روز آذر ایزد از ماه اسفند در گاهشمار زرتشت...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد