لوگو امرداد

موسسه مهرآوران یسنا کویر یزد

آگاهی‌رسانی موسسه مهرآوران یسنا کویر یزد

موسسه مهرآوران یسنا کویر یزد از برگزاری پیاده‌روی خانوادگی در کویر ویژه‌ی همکیشان خبر داد. پیاده‌روی خانوادگی در کویر...

موسسه مهرآوران یسنا کویر یزد، فعال در امور مددکاری هازمان زرتشتیان یزد، در پیامی با سپاسگزاری از پزشکان تلاشگر به‌ویژ...

در پی فراگیری موج پنجم کووید-19 و همه‌گیری ویروس سویه‌ی دلتا در استان‌های کشور، موسسه مهرآوران یسنا کویر یزد نکات بهد...

آماده خدمات‌رسانی رعایت شیوه‌نامه بهداشتی

موسسه مهرآوران یسنا کویر یزد در پی موج جدید همه‌گیری کووید-19 با هشدار به رعایت شیوه‌نامه بهداشتی، برای خدمات‌رسانی ب...

موسسه مهرآوران یسنا کویر یزد از پرستاران زرتشتی به نمایندگی از کادر درمان کرونا سپاسداری کرد. موسسه مهرآوران یسنا کوی...

آگاهی‌رسانی موسسه مهرآوران یسنا کویر یزد

ویروس کرونا نزدیک به یک سال است که در سراسر جهان فراگیر شده و بیش از ۳۷ کشور را درگیر کرده است. از آنجا که هنوز درمان...

موسسه‌ی مهرآوران یسنا کویر یزد در راستای کنترل بیماری و کاهش همه‌گیری ویروس کرونا به هرخانواده زرتشتی استان یزد یک بس...

گزارش از عملکرد موسسه‌ی مهرآوران یسنا کویر یزد در دوران همه‌گیری بیماری کرونا  آگاهی‌رسانی همگانی شده است. موسسه‌ی مه...

گذر از اوج همه‌گیری ویروس کرونا

شاهرخ باستانی، مددکار، فرنشین موسسه‌ی مهرآوران یسنا کویر یزد، بنیانگذار مرکز سالمندان پوروچیستا و مسوول بخش هوشبری بی...

موسسه مهرآوران یسنا کویر یزد با همکاری کمیسیون دینی زرتشتیان استان یزد کارگاه آموزشی با عنوان رفتار والدین با فرزندان...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد