تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

نمادشناسی

نمادشناسی (۴)

نماد آب

آب به شوند(:دلیل) نقش مهمی که در زندگی انسان دارد و با توجه به ویژگی‌های گوناگون مانند؛ روان بودن، شفافیت، آینگی و…
نمادشناسی (۲)

نماد الهه‌ی مادر

مردم در سراسر تاریخ انسانی، نمادهای زایش و باروری را با ساختن نشان‌هایی گوناگون، از تندیس‌های کوچک گلی گرفته…