لوگو امرداد

پنجی

واپسین روز از آیین پنجی، در تالار رستم آذرباد مزرعه‌کلانتر، از مقام‌آوران چهل‌‌وششمین جام پنجی سپاس‌داری شد. یکشنبه 2...

زرتشتیان مزرعه‌کلانتر یزد با روشن‌کردن‌ آتش پنجی بر روی ‌بام‌ خانه‌هایشان آیین «تش بوم» یادگار از گاه‌شمار کهن را پاس...

پیکارهای ورزشی جام پنجی به کوشش انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر یزد و یاری نیک‌اندیشان پیگیری شد. در این جام رشته‌های ورز...

گزارش تصویری

آیین گهنبار برپایه‌ی گاهشماری کهن (پنجی) در خانه‌های همکیشان مزرعه کلانتر از 21 تا 25 تیرماه برگزار شد. این آیین با ب...

 «تَشُ‌بوم» آیین پایانی پنجی برپایه‌ی گاهشماری دیرین نیاکانی بر روی بام خانه‌های زرتشتیان روستای مرزعه‌کلانتر یزد برپ...

گزارش تصویری

آیین گهنبار پنجی برپایه‌ی گاهشماری كهن به یادگار مانده از نیاکانمان در روستای زرتشتی‌نشین مزرعه‌کلانتر یزد پاس داشته ...

زرتشتیان مزرعه‌کلانتر یزد برپایه‌ی آیین کهن به یادگار از نیاکان با روشن کردن آتش بر روی ‌بام‌ خانه‌هایشان آیین «تش بو...

زرتشتیان مزرعه‌كلانتر یزد، آیین گهنبار پنجی در گاهشماری كهن به یادگار مانده از نیاکانمان را به یاد پیشینیان پاس داشتن...

گزارش تصویری از

آیین گاهنبار پنجی بر پایه ی گاهشمار قدیم زرتشتیان، در روستای زرتشتی نشین مزرعه کلانتر یزد برگزار شد.  در گا...

گزارش تصویری:

 واپسین روز از روزهای پنجی در تالار رستم آذرباد مزرعه‌کلانتر جشن گرفته شد. در واپسین روز از آیین پنجی، در ت...

بارگذاری نوشتار بیشتر