لوگو امرداد

گزارش مردمی

گزارش مردمی

سال‌هاست که در جای‌جای ایران ناباورانه به سوگ درختانی نشسته‌ایم که قامتشان زیر تیغ و تبر خم شده و بر زمین می‌افتند. د...

دیو خشک‌سالی شتابان‌تر و بی‌درنگ‌تر از پیش بر زمین می‌تازد و آب و آبادانی و سرسبزی را می‌بلعد و به‌ یغما می‌برد، سرزم...

گزارش مردمی

نامش سوسن چلچراغ است، رویشگاهش زیست‌بوم سرسبز داماش در استان گیلان ، در دل جنگل‌های دیرپای هیرکانی. به‌راستی چشم‌نواز...

گزارش مردمی

هاشم جلالی، گزارشگر مردمی امرداد امروز 31 خوردادماه 1400 خورشیدی، سی‌و یکمین سالگرد زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار رودبار و منجی...

گزارش مردمی

قصر آیینه یا قصردختر، در هشت کیلومتری بخش رستاق شهرستان داراب فارس و در جنوب خاوری آن جای دارد. پیرامون این قصر که به...

گزارش مردمی

جاده‌ی ادویه از جاده‌های تاریخی در پیوند با جاده‌ی ابریشم در دوران صفویه است. فراورده‌هایی مانند ادویه و پارچه از هند...

بارگذاری نوشتار بیشتر