تارنمای خبری امرداد
نماد سروش و وجدان

دین ایزد بیست‌وچهارمین روز از تیرماه زرتشتی

همه مردمی باید آیین تو

همه  رادی و راستی دین تو

امروز دین ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، آدینه 21 تیرماه 1398 خورشیدی 12 جولای 2019 میلادی

دین، نام روز بیست‌و‌چهارم از هر ماه در گاهشمار زرتشتی است و نگهبانی روز بیست‌وچهارم ماه به ایزد دین سپرده شده است. دین نام ایزدی از ایزدان آیین زرتشتی، نگهبان خامه هست. در این روز فرزند به درس و آموزگار سپرند. …

ابوریحان بیرونی در پهرست نام‌های روزهای ایرانی نام این روز را «دین» و در سغدی هم «دین» و در خوارزمی نیز «دین» یاد کرده است. دین که از واژه‌ی دئنا گرفته شده به چم سروش كه همان وجدان آمده است.

نگرشی درونی  که از سوی اهورامزدا در نهاد هر آدمی مى‌باشد، تا در زندگی با نیروی آن بتواند راه راست و درست را یافته و در آن گام بردارد.

در سانسکریت و گات‌ها و دیگر بخش‌های اوستا بارها واژه‌ِ «دئنا» آمده كه هشت بار مى‌شود . دین در گات‌ها به چم‌های گوناگون کیش، و آیین و سروش و … معنا شده است.

فردوسی پیرامون این ایزد می‌سراید:

«همه مردمی باید آیین تو /

همه  رادی و راستی دین تو»

مسعود سعد پیرامون آن می‌سراید:

 «دین‌روز ای روی تو آکفت دین

می خور و شادی کن و خرم نشین».

یاد روز 21 تیرماه:

در سال 605 میلادی، ارتش ایران به خواست خسرو پرویز برای جنگ با روم‌شرقی به سوی قلمرو این كشور راهی شد. «تاریخ» از این لشكر‌كشی به عنوان «جنگ غیر‌ضروری» كه ناتوانی هردو امپراتوری را درپی داشت و نابودی هر دو دولت را رقم زد، نام برده‌اند.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید