تارنمای خبری امرداد
امشاسپند نماد جاودانگی و بی‌مرگی

امرداد هفتمین روز از تیرماه زرتشتی

امشاسپند نماد جاودانگی و بی‌مرگی امرداد هفتمین روز از تیرماه زرتشتیروز امرداد مژده داد بدان

كه جهان شد به طبع باز جوان

امروز امرداد امشاسپند روز از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، سه‌شنبه چهارم تیرماه 1398خورشیدی، 25 ژوئن 2019 میلادی

امرداد نام هفتمین روز از ماه خورداد، ششمین امشاسپند و در  آفرینش نگهبان و پاس دارنده‌ی گیاهان و رستنی است.

آمرتات: جاودانگی، ماندگار و بی‌مرگی هفتمین روز از هر ماه در  گاهشمار زرتشتی و نام پنجمین‌ ماه سال است. آ، واگ (واژه‌) نفی هست، مٓر: به چم مردن و مرگ، تات.  پسوند  امرداد به پارسی آمده است. دو گام امشاسپندان خورداد و اَمرداد به هم پیوسته هستند. آدمی بتواند این دو رده از زندگی را به وارستگی برساند و به رسایی برسد خودبه‌خود به بی‌مرگی و جاودانگی هم خواهد رسید.

در اوستا امرتات و در فارسی امرداد بنابراین امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه “مرداد”  در ادب  مزدیسنا جایی ندارد. امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی گیاهان با اوست. همیشه با امشاسپند هه اُروتات یا خورداد هستند.

در گات ها ، یسنا ٥١ ، بند ٧ می‌خوانیم:

كس به هفت رده، اهورامزدا، روان، نیک اندیشی، بهترین راستی، شهریاری مینوی، آرمان سپند، رسایی وبالندگی بی مرکی، جاودانگی برسد و بر راه آیین راستی مى‌رود، از بخشایش دو مینویی اهورامزدا به پاداش خواهد رسید خوشی خورداد و جاودانگی امرداد را دارا مى شود.

آرمان سپند، رسایی وبالندگی بی مرگی، جاودانگی برسد و بر راه آیین راستی مى رود و از بخشایش دو مینویی اهورامزدا به پاداش خواهد رسید خوشی خورداد و جاودانگی امرداد را دارا مى شود.

 

«مسعود سعد» می‌سراید:

  روز امرداد مژده داد بداند

   كه جهان شد به طبع باز خواند

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

روز امرداد مژده داد بدان

كه جهان شد به طبع باز جوان

عدل بارید بر جهان یک سر

دولت و ملک شهریار جهان

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

دار و درخت بنشان

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (خورداد) جوی نوین کن روان /  امرداد بیخ نو اندر نشان

 

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید