لوگو امرداد
امروز ماه ایزد دوازدهمین روز گاهشمار زرتشتی؛ ششم اسفندماه خورشیدی

جنگ جهانی اول و تصرف كرمانشاه به دست روس‌ها

1519541873.5امروز ماه ایزد و اسفندماه ۳۷۵۹ گاهشمار زرتشتی، روز نَبُر پرهیز از خوردن گوشت،ششم اسفندماه ۱۴۰۰ خورشیدی، 25 فوریه 2022 میلادی

106 سال پیش، ششم اسفندماه 1294، 25 فوريه 1916، نيروهای روسيه تصرف شهر كرمانشاه را پس از عقب راندن ژاندارم‌های ايران تكميل كردند.

نيروهای روسيه از چهارم اسفند به كرمانشاه رخنه كرده بودند. دفاع نيروی ژاندارم از كرمانشاه به رغم نداشتن اسلحه سنگين چشمگير بود. پيش از سقوط كرمانشاه گروه‌هايی كه ازتهران، قم و اصفهان به اين شهر رفته بودند و نيز اعضای كميته دفاع ملی به قصر شيرين نقل مكان كرده بودند. در پی سقوط كرمانشاه، عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ریيس الوزرای وقت به نشانه اعتراض به اقدام روس‌ها از سمت رياست دولت كناره گيری كرد.
دولت وقت ايران در آغاز جنگ جهانی اول (جنگ اروپاييان با يکديگر) اعلام بی‌طرفی كرده بود كه به آن احترام گذارده نشد و طرفين جنگ دامنه نبرد خودرا به ايران کشانيدند که نيروی نظامی کافی برای دفاع از خود نداشت. در دوران جنگ جهانی اول، نيروهای انگلستان و روسيه با هدف جنگ با عثمانی (متحد آلمان) و همچنين قطع نفوذ آلمان وارد ايران شده بودند. توده های ايرانی هواخواه آلمان بودند و اين هواخواهی که ادامه دارد در جريان جنگ جهانی دوم هم سبب اشغال نظامی ايران توسط نيروهای نظامی دولت مسکو و دولت لندن شد. اين بار دولت ايران يک ارتش قابل ملاحظه داشت که دولت لندن با خريد چند افسر ارشد و داشتن شماری سياستمدار متمايل به خود، ارتش را مرخصی و کشور را بدون دفاع ساخت و اشغال نظامی کرد ـ دفاع محدود تنها در چند نقطه ازجمله کرمان و خوزستان صورت گرفته بود. باوجود اين، نيروی هوايی ايران دفاع تمام عيار کرده بود. (تارنمای نوشیروان کیهانی‌زاده)

ماه ایزدماه به اوستایی «ماونگَ» مانند خورشید ستودنی است. در اساتیر، ماه سازنده‌ی نژاد ستوران شناخته شده است. در ماه‌یشت این ایزد آموزگار گیاه و رستنی خوانده می‌شود. این روز یکی از چهار روز پرهیز از خوردن گوشت است. زرتشتیان این روز را « نبر» می‌نامند و از کشتن حیوانات و خوردن گوشت خوداری می‌کنند. در این روز اوستای «ماه‌ نیایش» از  سوی زرتشتیان خوانده می‌شود.

دوازدهمین روز از ماه سی‎روزه‌ی زرتشتی «ماه» و سی روز از سال ماه نامیده می‌شود. ماه نام سیاره‌ای هست كه در فرهنگستان ادب پارسی به همان ماونكهه نوشته و خوانده مى‌شود. ماونگهه در اوستا آمده یشت هفتم به ماه است. در ماه نیایش از ماه یشت گفته شده است.

در اوستا سازنده‌یِ تخمه و نژاد جانوران و آدمی هست و در اوستا پرورش گیاه و رستنی هست. نَبُر به چمار (:معنای) كشتار نكردن جانوران  در این روزها  و پرهیز از خوردن گوشت است. پرهیز از خوردن گوشت در خوراک خود برای چهار روز در ماه می‌دارند. در درازای روز (روزه)  كار ناپسند می شمارند، اما در هر ماه و تنها در چهار روز به نام‌های بهمن، دومین روزِ ماه، «ماه»، دوازدهمین روزِ ماه ، گوش، چهاردهمین روز به ماه و رام، بیست‌ویكم به ماه زرتشتی و مزدیسنا هست .

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-12-05