لوگو امرداد

خورداد؛ نام ششمین روز ماه زرتشتی

گل سوسندر گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز ششمین روز ماه امرداد در گاهشمار زرتشتی است. نام این روز «خورداد» است.
خورداد در اوستا «هـَئوروَتات» و در پهلوی «خُردات» یا «هُردات» به معنی رسایی و کمال است که در گات‌ها یکی از فروزه‌های اهورا مزدا و در اوستای نو نام یکی از هفت امشاسپند و نماد رسایی اهورامزدا است. خورداد، امشاسپند بانویی است که نگهداری از آب‌ها در این جهان خویشکاری اوست و کسان را در چیرگی بر تشنگی یاری می‌کند از این روی در سنت، به هنگام نوشیدن آب از او به نیکی یاد می‌شود. در گات‌ها، از خورداد و امرداد پیوسته در کنار یکدیگر یاد می‌شود و در اوستای نو نیز این دو امشاسپند، پاسدارنده آب‌ها و گیاهان‌اند که به یاری مردمان می‌آیند و تشنگی و گرسنگی را شکست می‌دهند. در یسنا، هات ۴۷، آمده‌است که اهورامزدا رسایی خورداد و جاودانگی امرداد را به کسی خواهد بخشید که اندیشه و گفتار و کردارش برابر آیین راستی است.
خورداد به چم رسایی، فرزانگی، خرسندی، شادمانی، تندرستی و از امشاسپندان دین زرتشتی ست. فردوسی گوید: «برون رفت شادان به خورداد روز / به نیک اختر و فال گیتی فروز». در جهان مادی پرستار و نگهبان آب ها ست. ایزدان تیر، باد و فروردین از همکاران این امشاسپند هستند. «خور» به چم خورشید است و خورداد را «داده خورشید» و یا نور و گرمای و انرژی خورشید نیز معنا می کنند. چه نیکوست در این روز دانش اندوزی.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-23