لوگو امرداد
هفتمین آیین درختکاری امرداد برگزار شد

کاشت سرو به آیین نیاکانی (بخش چهارم)

هفتمین آیین درختکاری امرداد به یادبود درگذشتگان پس از چند سال درنگ، به شوند فراگیری ویروس کرونا، یکم اسفندماه 1401 خورشیدی (برابر با امردادروز از اسفندماه)، با اوستاخوانی موبدان کورش بلندی و آبتین کشاورزی و با باشندگی اسفندیار اختیاری نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس و با همراهی شماری از سفارش‌دهندگان با کاشت 125 درخت، در بوستان زیتون برگزار شد.

بخش سوم این گزارش را اینجا ببینید.

01 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 274 Zarir Najmi 02 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 085 Zarir Najmi 03 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 090 Zarir Najmi 04 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 093 Zarir Najmi 05 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 096 Zarir Najmi 06 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 101 Zarir Najmi 07 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 102 Zarir Najmi 08 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 105 Zarir Najmi 09 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 112 Zarir Najmi 10 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 117 Zarir Najmi 11 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 123 Zarir Najmi 12 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 124 Zarir Najmi 13 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 127 Zarir Najmi 14 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 131 Zarir Najmi 15 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 136 Zarir Najmi 16 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 137 Zarir Najmi 17 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 140 Zarir Najmi 18 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 143 Zarir Najmi 19 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 145 Zarir Najmi 20 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 150 Zarir Najmi 21 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 167 Zarir Najmi 22 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 173 Zarir Najmi 23 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 174 Zarir Najmi 24 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 178 Zarir Najmi 25 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 181 Zarir Najmi 26 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 186 Zarir Najmi 27 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 187 Zarir Najmi 28 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 190 Zarir Najmi 29 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 192 Zarir Najmi 30 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 194 Zarir Najmi 31 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 199 Zarir Najmi 32 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 202 Zarir Najmi 33 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 204 Zarir Najmi 34 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 206 Zarir Najmi 35 derakhtkari amordad park zeytoon 14011201 208 Zarir Najmi

فرتورها از زریر نجمی است.

4090

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-02-05