لوگو امرداد

بازگشایی کلاس‌های دینی یزد

همایش بازگشایی کلاس‌های دینی دانش‌آموزان زرتشتی استان یزد در پردیس مارکار و دبستان مارکار برگزار شد.
همایش بازگشایی کلا‌س‌های دینی دختران و پسران زرتشتی دوره اول و دوم دبیرستان در پردیس مارکار و دوره ابتدایی در دبستان مارکار، پنج‌شنبه ششم مهرماه 1402 با باشندگی اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس، مهربان آفرین، فرنشین کمیسیون دینی زرتشتیان استان یزد برگزار شد.
در زیر فرتورهای این همایش را می‌بینید:

1 51

2 45

3 47

5 44

6 44

7 43

8 43

9 40

10 37

11 37

 

 مهربان آفرین، سرپرست کلاس‌های دینی یزد

12 36

13 36

14 33

15 34

16 34

17 34

20 27

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس

21 29

فرتور از کوشا جمشیدی است.
6744

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
تازه‌ترین ها
1402-12-05