تارنمای خبری امرداد

برگزاری آیین درگذشت اشوزرتشت در مریم‌آباد یزد

 زرتشتیان مریم‌آباد یزد نیز به مانند دیگر زرتشتیان آیین درگذشت اشوزرتشت را یک‌شنبه پنجم دی‌ماه 1395 خورشیدی در تالار اجتماعات این محله برگزار کردند.
سخنرانی دینی این آیین از سوی موبدیار مهربان آفرین انجام شد و در ادامه مهربان بنشایی جانشین فرنشین(:نایب رییس) انجمن زرتشتیان مریم‌آباد برای باشندگان سخنرانی کرد.

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

فرتور از اسفندیار مالی است.
6744

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید