تارنمای خبری امرداد

تخت جمشید خانه تکانی کرد

آیین پاک‌سازی هم زمان یادمان های میراث جهانی و ملی برای اِستقبال از باشَندگی مردم در پایگاه‌ها و محوطه‌های تاریخی در آستانه‌ی سال نو از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سازمان‌های مردم نهاد یا همان انجمن ها در حریم محوطه ی جهانی پارسه برگزار شد.

به گزارش اَمرداد، انجمن مهرگان شیراز (سازمان های مردم نهاد یا سَمَن ها) و دوست داران میراث فرهنگی و طبیعی در فراخوانی که پایگاه جهانی پارسه (تخت جمشید) به وسیله ی روابط عمومی این مجموعه پخش کرده بود (:منتشر ساخته بود)، روز آدینه‌(:جمعه) بیستم اِسپندماه با همراهی مردم بومی و انجمن های شهرستان مَرودشت در برنامه‌ای هماهنگ با پایگاه جهانی پارسه به پاک سازی حریم یادمان جهانی پارسه پرداخت. این آیین برای اِستقبال از باشَندگی (:حضور) مردم در محوطه های تاریخی در آستانه ی سال نو از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سراسر کشور با همکاری سازمان های مردم نهاد یا همان انجمن ها برگزار شد.

مسعود رضایی منفرد، مدیر پایگاه جهانی پارسه در همین زمینه به اَمرداد گفت‌: « امروز بیستم اِسپندماه، بنا به فراخوان سراسری که از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور در همه ی یادمان های تاریخی ملی و پایگاه‌های میراث جهانی صادر شده است، آیین پاک سازی محوطه و حریم پارسه در آستانه ی سال نو برگزار شد. آرمان از این آیین ملی، پالایش فرهنگ با همکاری انجمن ها  و دوست داران میراث فرهنگی و کسانی که به نوعی دلبستگی (:علاقه) به یادمان های تاریخی دارند، است؛ تا با همکاری آنان بتوانیم آثار تاریخی خود را پاک سازی کرده و برای سال نو تمیز نگه داریم. از همین روی ما دوستان در انجمن های میراث فرهنگی شیراز و شهرستان مَرودشت را فراخوانده (:دعوت کرده) و با همکاری آنان محوطه و حریم پارسه را به گونه ی خوب و زیبنده پاک سازی کردیم. هم اینک یادمان میراث جهانی پارسه برای جشن جهانی نوروز آماده شده و در آستانه ی سال نو به اِستقبال گردشگران ایرانی و برون مرزی خواهیم رفت».

مدیر پایگاه جهانی پارسه در دنباله ی سخنانش افزود : « آیین پاک سازی محوطه های تاریخی برای دومین بار است که با فراخوان ملی از سوی سازمان میراث فرهنگی برگزار می شود. سال گذشته این آیین در 28 فروردین ماه و پس از بازدیدهای نوروزی گردشگران با همکاری انجمن‌های میراث فرهنگی شهرستان مَرودشت انجام شد».

رضایی منفرد در پاسخ به این پرسش که آیین پاک سازی تا چه اندازه می تواند تاثیرگذار باشد، گفت : « واقعیت این است که خود کار پاک سازی و یا زباله ها را گِردآوری کردن، به خودی خود به ما کمک چندانی نمی کند. زیرا نیروهای ما و سیستم در این زمینه سرگرم کار خود هستند. اما نکته ی مهم و ارزش موضوع بر سر این است که، تاثیر به سزایی بر روی مردم دارد. زیرا مردم و گردشگرانی که از محوطه‌های تاریخی به ویژه میراث جهانی پارسه بازدید می کنند، با دیدن این گونه کارها در ذهن شان انگیزه ای پدید می آید و همین کار خود تَلنگری است. و مردم می آموزند که نباید در یادمان های تاریخی زباله بریزند. و از همه مهم تر اَرج (:حُرمت) آثار تاریخی باید پاس داشته شود. پس بایسته (:ضروری) است در این زمینه پالایش فرهنگ انجام گیرد تا مردم ما به یادمان های تاریخی اَرج گذارند. و این بزرگ ترین رسالت ما است و باید روی این موضوع کار شود».

بانو یوتاب (ف. زارعی)، هنرمند نقاش و تندیس ساز و هَموند انجمن مهرگان که دغدغه های زیست بومی و میراث فرهنگی دارد نیز با باشَندگی در آیین پاک سازی میراث جهانی پارسه به همراه همسر خود که یک پزشک است در پیامی به اَمرداد گفت : « من امروز آمده ام تا محوطه ی تاریخی پارسه را که وابسته‌(:متعلق) به بزرگ ترین شاهنشاهی جهان باستان است و در جهان با نام شهریاری «پرشیا» شناخته می شود را به همراه هم میهنان ارجمندم پاک سازی کنم. بسیار خشنودم که کنار مردم هستم و از همه ی کسانی که در پاسداشت ارزش‌ها و پاک سازی زیست بوم کوشا هستند، سپاس داری (:قدر دانی) می کنم و برای آنان عشق و نور فراوان خواهانم».

بانو یوتاب که چندین نمایشگاه با پیام زیست بومی در کشور آفریقا و شهر شیراز برگزار کرده است، در دنباله‌ی سخنانش افزود‌: «‌زمان آن فرا رسیده که نه تنها زمین را خانه‌ی خود بدانیم و در نگهداری و پاکیزگی آن کوشا باشیم، بلکه خودمان را بخشی از طبیعت و طبیعت را از خودمان بدانیم. باید دانست اگر طبیعت نباشد، ما هم وجود نخواهیم داشت. از دولت ها در سراسر جهان خواهش می کنم که در اجرای برنامه‌ای ریشه‌ای برای جداسازی‌(:تفکیک) و بازیافت زباله اقدام جدی به عمل آورند. پراکندن زباله برای همه‌ی باشَندگان (:ساکنان) زمین، گیاهان و جانوران خطرهای بسیار جدی در پِی دارد. باید بدانیم که پخش و خاک سپاری زباله به انگیزه ی آزادکردن مواد سمی و گازهای خطرناک در فَرایند تغییر آب و هوا (اقلیم) نیز، نقش به سزایی دارد. شوربختانه در کشور ما بر پایه ی آمار تنها 7 درصد از زباله ها بازیافت می شود. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این آمار به بالای 90 درصد هم می رسد. حتا در سوییس تا 99 درصد از زباله ها بازیافت می شود».

این هنرمند نقاش و تندیس ساز که دغدغه‌های زیست بومی دارد و در آثارش نیز این دغدغه ها نمایان است، در بخش دیگری از سخنانش گفت‌: « تجزیه‌ی برخی از زباله‌ها همانند پلاستیک به چند صد سال زمان نیاز دارد. و در این راه دراز، وارد زنجیره‌ی خوراکی (:غذایی) جانوران شده و مایه ی مرگ و میر و نابودی آن‌ها می‌شود. از سویی، با پخش و خاک سپاری زباله های پلاستیکی و پدیداری شیرابه‌های خطرناک، آب های زیر زمینی آلوده شده و این مواد سرطان زا وارد زنجیره ی خوراکی آفریده‌ها (:موجودات) می شود. همچنین بازیافت زباله های کاغذی نیز بسیار مهم است. زیرا که 75 درصد مایه ی کاهش آلودگی هوا، 50 درصد مایه ی صرفه جویی در انرژی و 90 درصد صرفه جویی در آب خواهد شد».

بانو یوتاب در دنباله افزود : « آلودگی های ناشی از فعالیت های انسانی تنها ویژۀ (:مختص) سطح زمین از یخ‌های قطبی تا ژرفای‌(:اعماق) ابَردریاها (:اقیانوس) نمی شود، بلکه به فضا هم رِخنه کرده و به تغییر آب و هوا (اقلیم) دامن می‌زند. بحران زباله در جهان و بازیافت و تولید مواد زیست تخریب پذیر باید مورد توجه مردم و سرپرستان‌(:مسوولان) همه‌ی کشورها جای بگیرد و چاره ای به حال آن اندیشیده شود».

این کُنشگر (:فعال) زیست بومی و هنرمند در پایان گفت: «‌با پاک سازی در محوطه های تاریخی افزون بر پاسداشت زیست بوم و تمیزی و نگهداری زیبنده ی این یادگارها، تاثیر به سزایی بر مردم و گردشگرانی که در حال بازدید هستند، خواهیم گذاشت. این کار انگیزه ای خواهد شد که در ذهن مردم تَلنگری پدید آید. و ما امیدواریم با این گونه کارها بتوانیم از داشته ها و یادمان های نیاکانی به درستی نگهداری کنیم. زیرا با پالایش فرهنگ است که می توان همه کاری انجام داد».

آیین پاک ‌سازی میراث جهانی پارسه از ساعت 8 بامداد آدینه 20 اِسپندماه از پردیس مجموعه‌ی جهانی پارسه با همکاری انجمن مهرگان شیراز، انجمن های میراث فرهنگی شهرستان مَرودشت، دانشگاه هنر و آپادانای شیراز و برخی از مردم بومی آغاز شد و تا نیمروز دنباله داشت. در پایان برنامه برخی از باشَندگان در ورودی پارسه (دروازه ملل) نگاره ی یادگاری گرفتند.

*در دامنه‌ی (:حاشیه) آیین پاک‌سازی میراث جهانی پارسه، شرکت کنندگان و انجمن‌ها در پایان کار از بخشی از کاخ‌های پارسه با رهبری بَبراز بازوبندی و محمد اسدی، راهنمای گردشگری و کُنشگر فرهنگی مَرودشت، بازدید کرده و با پیشینه ی آن آشنا شدند.

** در پایان برنامه‌ی پاک سازی میراث جهانی پارسه، برخی از باشَندگان و انجمن‌ها به نشانه ی یادبود بَنر برنامه را دَستینه (:امضاء) کرده و در کنار آن نگاره ی (:عکس) یادگاری گرفتند.

 

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
1 نظر
  1. سید امیرحسین ایمانی می گوید

    زنده و پاینده هویت و ریشه و شناسنامه همه ما ایرانیان تخت جمشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید