تارنمای خبری امرداد
امروز امردادگان جشن ماندگاری و بی‌مرگی خجسته باد، سوم امردادماه خورشیدی

نام کشور کره برگرفته از گویش بازرگانان ساسانی

امروز امردادامشاسپند و اَمُردادماه به سالمه‌ی 3758 زرتشتی. خجسته شادروز امردادگان، آدینه سوم اَمُردادماه 1399 خورشیدی، 24جولای 2020 میلادی

بازرگانان ایرانی دوران ساسانی در دادوستد با فرمانروای وقت «گوریئو» این شبه جزیره را کوریو «کره Korea» می‌خواندند که نامی جهانی شد.

«کره Korea» نامی است که بازرگانان ایرانی در قرن پنجم میلادی (روزگار ساسانیان) این شبه جزیره را می‌خواندند. این بازرگانان در دادوستد با خاور دور در دیدار از کره آن را به نام حکمران وقت «گوریئو» می‌نامیدند که کم‌کم این واژه به کوریو و کوریا (کره Korea) جهانی شده است.
کره‌ای‌های شمال و جنوب برای هربخش نام دیگری بکار می برند. پیامدهای ورود ایرانیان باستان به خاور دور و نقش تاثیرات فرهنگی ـ هنری دوران اشکانی ـ ساسانی در شبه جزیره کره، بازتاب‌هایی از دوره سه پادشاهی کره در ژاپن و انعکاس میراث تمدن ساسانی در شرق آسیا است.
25 جولای 1894 امپراتوری ژاپن از راه دریا و زمین چین را مورد حمله قرارداد تا شبه جزیره 223 هزار کیلومتری «کره Korea» را از چنگ امپراتور آن خارج سازد که قرنها و عمدتا اسما در وابسته به آن سلاطین بود. در این جنگ چین که از نیمه قرن نوزدهم هدف تهاجم قدرت های وقت قرار گرفته شکست خورد و پس از افتادن بندر «وی های وی» به دست ژاپنی ها پیشنهاد صلح داد و از دعاوی امپراتور نسبت به شبه جزیره کره صرف نظر کرد و ژاپن تا 1945 این شبه جزیره را به دست داشت.
تاریخ‌نگاران ژاپنی در دفاع از عمل دولت خود نوشته‌اند که اگر توکیو دست به کار نشده بود قدرت‌های اروپایی و آمریکا بر کره چیره می‌شدند و امنیت ژاپن به مخاطره می‌افتاد.
شبه جزیره‌ی کره پس از جنگ جهانی دوم، به تصمیم واشنگتن و مسکو در مدار 38 به دو بخش تقسیم شده است. (برگرفته از روزنامک نوشیروان کیهانی‌زاده)

امردادگان جشن ماندگاری و بی‌مرگی خجسته باد

روز امرداد مژده داد بداند

که جهان شد به طبع باز خواند

در گاهشمار سی‌روزه‌ی زرتشتیان هنگامی که نام روز و ماه برابر می‌شود آن روز را جشن می‌گیرند. فرارسیدن روز امرداد در ماه امرداد را جشن امردادگان می‌نامند.

آمرتات: جاودانگی، ماندگار و بی‌مرگی نام هفتمین روز از هر ماه در  گاهشمار زرتشتی و نام پنچمین‌ ماه است. آ، واگ (واژه‌) نفی هست، مٓر: به چم مردن و مرگ، تات.  پسوند  امرداد به پارسی آمده است. در  آفرینش نگهبان گیاهان و رستنی هست ، دو گام امشاسپندان خورداد و اَمرداد به هم پیوسته هستند. آدمی بتواند این دو رده از زندگی را به وارستگی برساند و به رسایی برسد خودبه‌خود به بی‌مرگی و جاودانگی هم خواهد رسید.

در اوستا امرتات و در فارسی امرداد بنابراین امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه “مرداد” . در ادب  مزدیسنا جایی ندارد. امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی گیاهان با اوست. همیشه با امشاسپند هه اُروتات یا خورداد هستند.

در گات ها ، یسنا ۵١ ، بند ٧  می‌خوانیم:

کس به هفت رده، اهورامزدا، روان، نیک اندیشی، بهترین راستی، شهریاری مینوی، آرمان سپند، رسایی وبالندگی بی مرکی، جاودانگی برسد و بر راه آیین راستی مى‌رود، از بخشایش دو مینویی اهورامزدا به پاداش خواهد رسید خوشی خورداد و جاودانگی امرداد را دارا مى شود.

«مسعود سعد» می‌سراید:

روز امرداد مژده داد بداند

که جهان شد به طبع باز خواند

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

روز امرداد مژده داد بدان

که جهان شد به طبع باز جوان

عدل بارید بر جهان یک سر

دولت و ملک شهریار جهان

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

دار و درخت بنشان

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (خورداد) جوی نوین کن روان/ امرداد بیخ نو اندر نشان

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید