تارنمای خبری امرداد
با انجام هر بازی به روز می‌شود

نتایج بازی‌های هفدهمین دوره از پیکارهای جام وهمن تاکنون

نتایج هفدمین دوره از پیکارهای والیبال جام وهمن روز آدینه 20 بهمن را در هر لحظه از اینجا دنبال کنید:

رده بانوان

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد  2    (25-13 ، 25-12)   –      کانون دانشجویان زرتشتی     0                       

پولاد کسنویه  2   (25-20 ، 15-8 )   –   منتخب    1    (26-24 )                                                             

رده آقایان

مدرسه والیبال ج    0  –     اردشیر همتی کرمان الف      2                                          

رده نوجوانان

 اردشیر همتی کرمان ب   0    –     سپنتا کوچه بیوک    2    (15-13 ، 17-15 )                                   

رده بانوان

 یاران آرمین الف  2   (25-19 ، 25-19 )   –    یاران آرمین ب     0                                                        

اردشیر همتی کرمان  2   (25-13 ، 25-10 )   –   سپنتا کوچه بیوک    0                                               

رده آقایان

کانون دانشجویان زرتشتی  2  (25-22 ، 25-20)   –   وچگون مله   0                                                 

اردشیر همتی کرمان   2   (25-11 ، 25-9 )     –     مدرسه والیبال      0                                                 

اشتاد مریم آباد  1   (26-24)   –    سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد    2     (25-20 ، 15-8)                                   

 کانون دانشجویان زرتشتی   0   –      منتخب    2          (25-18 ، 25-22 )                               

رده بانوان

اردشیر همتی کرمان 0  –    یاران آرمین الف    2    (27-25 ، 25-19)                                          

رده نوجوانان

 اردشیر همتی کرمان الف  –  مدرسه والیبال ب                                              

 مدرسه والیبال الف   –    اردشیر همتی کرمان ب                                               ساعت 22 و 30 دقیقه تا 23 و 15 دقیقه

رده آقایان

پولاد کسنویه  –     وچگون مله                                                               ساعت 23 و 15 دقیقه و 30 دقیقه بامداد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید