تارنمای خبری امرداد
خانه‌ فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار می‌کند

جشنواره‌ی سرودهای سنتی فارسی-دری زرتشتی

خانه‌ فرهنگ و هنر زرتشتیان در راستای پاسداشت از فرهنگ شفاهی زرتشتی، جشنواره‌ی سرودهای سنتی فارسی-دری زرتشتی برگزار می‌کند.

فرهنگ شفاهی بخش سترگی از هویت ملی و آیینی هر سرزمینی را دربر می‌گیرد. پاسداشت این میراث ارزشمند و نیاکانی بر هر یک از مردمان بایسته است. نمی‌توان در درازمدت، بدون پشتوانه‌‌‌ی فرهنگ و آیین به راه خود ادامه دهد.

پیرو آگاهی‎‌رسانی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همکیشانی که خواهان شرکت در جشنواره‌ی سرودهای سنتی فارسی-دری زرتشتی هستند می‌بایست تا پایان فروردین‌ماه 1400، فیلم ویدیویی و یا فایل صدا از اجرای سرودهای سنتی-دری زرتشتی را به نشانی‌ پست الکترونیکی khfhz1391@gmail.com ایمیل کنند یا برای درگاه اینستاگرام khfhz@ بفرستند.

این جشنواره ویژه همکیشان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید