تارنمای خبری امرداد

شادباش نوروزی سازمان زنان زرتشتی تهران

سازمان زنان زرتشتی تهران در پیامی فرارسیدن نوروز باستانی و زادروز اشوزرتشت، پیام‌آور یکتاپرستی را به همکیشان شادباش گفته و از دهشمندان نیک‌اندیشی که در این یکسال کرونایی سازمان را همراه بودند و همچنین همیاران سازمان سپاسگزاری کرده است.

متن پیام شادباش هیات‌مدیره‌ی سازمان زنان زرتشتی تهران برگرفته از تارنمای این نهاد را در ادامه می‌خوانید:

با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد “
با سرود تازه “هر روزتان نوروز باد”

نوروز باستانی و درپی آن زادروز اشوزرتشت ، پیامبر آریایی را به همکیشان گرامی ، به‌ویژه بانوان هموند سازمان شادباش گفته واز خیراندیشانی که بدون هیچ چشم‌داشت در این یک سال کرونایی از همراهی و همازوری با سازمان کوتاهی نکرده و با دهش خود مرهمی بر زخم شماری از همکیشان نهادند، سپاسگزاری می‌نمائیم.

سازمان زنان زرتشتی

پیام شادباش سپاسگزاری

بعدازاین هر روز بهتر روزما
جاودانه تا ابد نوروز ما

بسی شایسته است درآغازاین جشن نوروز باستانی‌، پس از شادباش و آرزوی سالی بهتر و خوشتر برای شما همیاران سازمان‌، از تلاش و زحمات راستین و با ارزشی که در کمیسیون‌های : آموزشی ، گردشگری ، جشن‌ها ، روابط عمومی، طرح حساس، مددکاری و همچنین منشی دلسوز و همیشه همراه سازمان، در مورد پیشبرد هدف‌ها و پابرجا ماندن این سازمان می‌کشید، سپاسگزاری نموده و تندرستی و پیروزی خود و خانواده‌تان را از اهورامزدا آرمان داریم.

هیات مدیره سازمان زنان زرتشتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید