تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری از

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

دکتر فرزانه گشتاسب، آدینه 14 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در همایش دوسالانه‌ی بین‌المللی عدالت ترمیمی سخنرانی کرد.
عنوان سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب «عدالت ترمیمی در سنت زرتشتی» بود. وی دانش‌آموخته‌ی فرهنگ و زبان‌های ایران باستان و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ، در جایگاه نماینده‌ی هازمان زرتشتیان، در این همایش سخنرانی کرد. همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی با محوریت پل ارتباطی میان تمدن‌های جاده‌ی ابریشم روزهای 13 و 14 اردیبهشت‌ماه در تالار همایش دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. عنوان روز دوم این همایش «خاستگاه معنوی مفاهیم ترمیمی» بود. در این پنل استادان برجسته و نامداری همچون پروفسور ساشا دینا، پروفسور ریک ساره، دکتر شهرام پازوکی، دکتر رضا فیض و دکتر ایرج شهبازی حضور داشتند.‌
برگزارکننده‌ی همایش دوسالانه‌ی بین‌المللی عدالت ترمیمی، مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن آسیا و اقیانوسیه عدالت ترمیمی است.
عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده‌ی او از یک سو و بزهکار از سوی دیگر بپردازد تا در حالی که تامین حقوق بزه‌دیده ‌شود، میان دو سوی قضیه زمینه‌ی صلح پایدار را فراهم کند.
چکیده‌ی سخنرانی دکتر فرزانه گشناسب در شماره‌ی 387 هفته‌نامه‌ی امرداد به چاپ می‌رسد و شنبه 22 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در دسترس خوانندگان امرداد قرار می‌گیرد.

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

 سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

دکتر رحیم نوبهار و دکتر فرزانه گشتاسب

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

ئکتر رحیم نوبهار در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

مدیر کارگروه همایش، دکتر رحیم نوبهار

دکتر ایرج شهبازی در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

دکتر ایرج شهبازی

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی - پدرام سروشپور

نفرسمت چپ: موبد پدرام سروشپور

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی - دکتر رضا فیض

دکتر رضا فیض

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی - پروفسور عبدالعزیزساشادینا

پروفسور عبدالعزیز ساشادینا

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

مترجم همایش

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی - دکتر شهرام پازوکی

دکترشهرام پازوکی

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی - پروفسور ریک سار

پروفسور ریک سار

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی - پروفسور ریک سار

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

دکتر فرزانه گشتاسب

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی

پرسش و پاسخ همایش

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید