لوگو امرداد

اوستا

ویرایشی تازه از فرهنگِ اوستایی به پارسیگ از  رَهامِ اشه با عنوان «واژگان اوستایی» به زبانِ انگلیسی چاپ شد. این واژه‌ن...

آیین خوانش اوستای آبزور و پیشکش یادبود به شرکت‌کنندگان جشنواره‌ی قصه‌گویی در آتشکده‌ی زرتشتیان یزد برگزار شد. انجمن ز...

شمار شرکت‌کنندگانی که در دو بخش اوستاخوانی و مانترک بیست‌و‌نهمین همایش مانتره،کانون دانشجویان زرتشتی نام‌نویسی کرده‌ا...

گروه پویندگان راه اشا برگزار می‌کند

گروه آموزشی پژوهشی پویندگان راه اشا، هماورد اوستاخوانی را در راستای گسترش بیشتر واژ سپندینه اوستا به خجستگی جشن‌های د...

سرایش بخش‌هایی از اوستا با آوای دستورجی ککی راوجی، موبد بزرگ آتش بهرام نوساری هند، در راستای فراهم‌ آوردن دسترسی آسان...

 دکتر علی‌اکبر جعفری زبان‌شناس، اوستاشناس نامی و پژوهشگر  دین و فرهنگ زرتشتی سه شنبه ۱۵مهرماه ۱۳۹۹ خورشیدی در خانه خو...

به مناسبت ٢٨ اردیبهشت‌ماه، سالروز گردآوری اوستا به‌فرمان بلاش نخست:

«اوستا» گاه به چم(:معنای) پایه و اساس و گاه «ستایش نامه نیکی و پاکی» آمده است. در زمان اشکانیان نام «اوستا» را بر این...

جهان‌بینی ایرانی ریشه در فرهنگ هزاران ساله او دارد كه منابع شناخت آن در فرهنگ‌نامه‌‌ی اوستا گردآو...

برخی از عددها به خاطر بار مینوی که دارند مقدس شمرده می‌شوند: صدویک نام خدا صفت‌هایی است که با توجه به باوره...

تازه‌ترین ترجمه‌ی فرانسه از متن کهن اوستا در دانشگاه تهران معرفی و بررسی شد. اوستا ترجمه‌ی پی‌یِر لکوک که به تازگی در...

بارگذاری نوشتار بیشتر