لوگو امرداد

بیماری کرونا

این پست به روز می‌شود

تارنمای امرداد با آگاهی‌رسانی از نام تازه‌درگذشتگان، همکیشان را یاری خواهد داد تا برای هماروانان آمرزش بخواهند. با در...

این پست به روز می‌شود

تارنمای امرداد با آگاهی‌رسانی از نام تازه‌درگذشتگان، همکیشان را یاری خواهد داد تا برای هماروانان آمرزش بخواهند. با...

سازمان زنان زرتشتی تهران از پذیرفتن هموندان با ارایه کارت واکسیناسیون الکترونیکی خبر داد. سازمان زنان زرتشتی تهران هم...

با تغییر رنگ‌بندی کرونایی

با رنگ‌بندی جدید کرونا شهر تهران و قرارگرفتن در وضعیت نارنجی، روز کاری دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران به چهار روز در ه...

موسسه‌ی مهرآوران یسنا کویر یزد با همیاری نیک‌اندیشان، به مناسبت مهرگان و آیین‌های گهنبار، و در راستای کنترل همه‌گیری ...

انجمن زرتشتیان تهران با انتشار گزارش عملکرد حمایتی روزهای کرونا، از تهیه 5 دستگاه اکسیژن‌ساز برای یاری‌رسانی به همکیش...

در پی فراگیری موج پنجم کووید-19 و همه‌گیری ویروس سویه‌ی دلتا در استان‌های کشور، موسسه مهرآوران یسنا کویر یزد نکات بهد...

آماده خدمات‌رسانی رعایت شیوه‌نامه بهداشتی

موسسه مهرآوران یسنا کویر یزد در پی موج جدید همه‌گیری کووید-19 با هشدار به رعایت شیوه‌نامه بهداشتی، برای خدمات‌رسانی ب...

در پی افزایش همه‌گیری بیماری کووید-19 و بایستگی دوری از گردهمایی، سپندینه زیارتگاه پیرنارکی روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین‌ما...

آموزش به بیمار و خانواده‌ی آنان، پیگیری ویزیت بیماران، بستری بیمار در بیمارستان‌های معین، تهیه دارو، حمایت‌های روانی ...

بارگذاری نوشتار بیشتر