تارنمای خبری امرداد

جشن های زرتشتیان

جشن های زرتشتیان
1401-03-07
زرتشتیان اصفهان به فرخنگی خوردادگان، زادروز زاده‌شدگان فصل بهار را جشن گرفتند. جشن خوردادگان همراه با جشن زادروز زاده...
جشن های زرتشتیان
1401-03-05
کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) جشن خوردادگان را در نیایشگاه پیر الیاس برگزار کرد. روز خورداد امشاسپند هر م...
جشن های زرتشتیان
1401-02-01
به فرخندگی جشن اردیبهشتگان آیین جشن‌خوانی همراه با سرایش اردیبهشت یشت و سخنرانی در رویه اینستاگرامی پویندگان راه اشا ...
جشن های زرتشتیان
1401-01-02
 آیین آتش بام یا «تَشُ بوم»، پیش از سپیده‌دم روز اورمزد و فروردین‌ماه با برپایی آتش بر روی بام خانه‌های زرتشتیان قاسم...
جشن های زرتشتیان
1400-12-22
آیین آفرینگان‌خوانی همزمان با فرارسیدن پنجه کوچک و گرامیداشت فروهر درگذشتگان به کوشش انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد برگزار ...
جشن های زرتشتیان
گرامیداشت اشتادروز آغاز پنجه کوچک
1400-12-20
نوروز از نو شدن طبیعت نوید می‌دهد. هماهنگ با دگرگونی فصل، بهار بهترین داده‌های اهورایی را به ارمغان می‌آورد. آغاز سال...
جشن های زرتشتیان
1400-11-28
جشن اسفندگان دبستان دخترانه‌ی گیو بامداد آدینه 29 بهمن‌ماه از اینستاگرام امرداد پخش می‌شود. انجمن اولیا و مربیان دبست...
جشن های زرتشتیان
1400-11-25
سازمان زنان زرتشتی تهران از برگزاری جشن سپندارمزگان در فضای مجازی خبر داد. ویژه برنامه سازمان زنان زرتشتی به مناسبت ...
جشن های زرتشتیان
به فراخور 26 دی‌ماه؛ بهمن روز و بهمن ماه گاهشماری زرتشتی
1400-10-25
هر کدام از جشن‌ها، آیینی و روشی بوده و هست و مناسبت‌های چندی را نیز به آنها نسبت داده‌اند. جشن بهمنگان برابر با 26 دی...
جشن های زرتشتیان
1400-10-24
خجسته جشن بهمنگان با آوای نیایش و سخنان موبد اردشیر خورشیدیان در رویه‌ی اینستاگرامی پویندگان راه اشا برگزار می‌شود. پ...
بارگذاری نوشتار بیشتر
سالنما فروهر
سروشی
هموندی خبرنامه
آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد
شما هر زمان میتوانید خبرنامه را لغو کنید