لوگو امرداد

جشن های زرتشتیان

به خجستگی روز مهر و ماه مهر؛ دهم مهرماه

درودی به ایران و ایرانیان. خجسته بود بر شما مهرگان. دومین جشن بزرگ ایرانیان به فرخندگی، شادی و رامشنی. «مهرگان»؛ کهن ...

آتش‌افروزی آیین هیرومبا پسین‌هنگام شنبه 26 فروردین‌ماه 1402 در فضای باز آتشکده‌ی شریف‌آباد برگزار شد. «هیرومبا»، جشنی...

زیارتگاه پیر هریشت در نخستین روز از آیین دوروزه‌ی هیرومبا میزبان گروه پرشماری از زرتشتیان بود. آیین هیرومبا در شریف‌آ...

پیشکش نوروزی سالنمای راستی

  فرارسیدن نوروز باستانی یادگار نیاکان، یادآور شکوه ایران‌زمین، نماد جاودانه‌ی نو شدن، گاه برابری و بهار زندگی ...

  آیین‌های ویژه‌ی نوروز که از فرهنگ پربار سرزمین‌مان برمی‌خیزد در جای‌جای ایران‌مان برپا می‌شود. بزرگترین جشن ا...

خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تهران پویش نقاشی با موضوع «اسفندگان» برگزار می‌کند. پیرو آگاهی‌رسانی خانه فرهنگ و هنر زرتشت...

زرتشتیان اصفهان به فرخنگی خوردادگان، زادروز زاده‌شدگان فصل بهار را جشن گرفتند. جشن خوردادگان همراه با جشن زادروز زاده...

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) جشن خوردادگان را در نیایشگاه پیر الیاس برگزار کرد. روز خورداد امشاسپند هر م...

به فرخندگی جشن اردیبهشتگان آیین جشن‌خوانی همراه با سرایش اردیبهشت یشت و سخنرانی در رویه اینستاگرامی پویندگان راه اشا ...

 آیین آتش بام یا «تَشُ بوم»، پیش از سپیده‌دم روز اورمزد و فروردین‌ماه با برپایی آتش بر روی بام خانه‌های زرتشتیان قاسم...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد