لوگو امرداد

کورش بزرگ

به کوشش دکتر کورش سالاری

کتاب «چنین بود کورش» نوشته‌ی دکتر کورش سالاری با پیشگفتار دکتر رضا شعبانی از سوی انتشارات ره‌آوردمهر منتشر  و روانه ی...

تندیس کوروش بزرگ، بنیادگذار و نخستین شاه هخامنشی، آدینه یکم دی‌ماه- 22 دسامبر، در شهر دوشنبه، پایتخت  کشور تاجیکستان،...

مهرداد ملک‌زاده در نشست تخصصی کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت:

دکتر مهرداد ملک‌زاده استاد پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری، در نشست تخصصی «کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت» در سخنر...

 حکمت‌الله ملاصالحی در نشست تخصصی کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت:

حکمت‌الله ملاصالحی، استاد فلسفه‌ی باستان‌شناسی دانشگاه تهران، از سخنرانان نشست تخصصی «کوروش هخامنشی، از افسانه تا واق...

علی موسوی در نشست تخصصی کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت:

علی موسوی، پژوهشگر و استاد دانشگاه باستان‌شناسی، از سخنرانان نشست تخصصی «کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت»؛ در پرتو ...

کامیار عبدی در نشست تخصصی کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت:

کامیار عبدی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، سخنران نشست تخصصی «کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت»؛ در پرتو اسناد و مدارک ب...

شاهرخ رزمجو در نشست تخصصی کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت:

نشست تخصصی «کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت»؛ در پرتو اسناد و مدارک باستان‌شناسی، از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گر...

ژاله آموزگار در نشست تخصصی کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت:

دکتر ژاله‌ آموزگار، استاد دانشگاه و استوره‌شناس، در نشست تخصصی «کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت»؛ در پرتو اسناد و م...

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری موزه‌ی ملی برگزار کرد:

نشست تخصصی «کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت»؛ در پرتو اسناد و مدارک باستان‌شناسی، از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گر...

پژوهشگاه میراث فرهنگی با همکاری موزه ملی برگزار می‌کند:

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری موزه‌ی ملی، نشست تخصصی «کوروش هخامنشی از افسانه تا واقعیت»؛ در پرتو اسناد و...

بارگذاری نوشتار بیشتر