تارنمای خبری امرداد
با فراگیری موج جدید کرونا

دومین چهره گهنبار در دخمه اله‌آباد برگزار نمی‌شود

آیین گهنبار چهره‌ی میدیوشهم گاه در دخمه‌ی روستای زرتشتی‌نشین اله‌آباد یزد با پیامد پایداری کووید-19 برگزار نخواهد شد.

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد، با موج جدید کرونا دومین چهره از گهنبار در سال 1399 خورشیدی، روز دی به‌مهر ایزد زرتشتی برابر با 12 تیرماه، در دخمه اله‌آباد برگزار نمی‌شود.

همکیشانی که در این چهره گهنبار داشتند می‌توانند هزینه را برای یاری‌رسانی به حساب انجمن زرتشتیان اله‌آباد با شماره کارت بانک پارسیان 6221061223008410 واریز کنند.

شادی اهورایی در جشن‌های زرتشتی، با نیایش اهورامزدا و بزرگداشت جلوه‌های مینوی و گیتوی آفریدگار، با دادودهش، همازوری، هبستگی به بار می‌نشیند و خویشکاری دلپذیر دینی زرتشتیان می‌شود.

میدیوشهیم‌‌گاه دومین چهره از شش گهنبار سال و به چم (:معنی) میان تابستان بزرگ است. در این چهره از گهنبار آفرینش آب پاس داشته می‌شود و از این‌رو در سفره‌ی گهنبار آب را در طرف مسی می‌ریزند و بر سر سفره می‌گذارند.
این گهنبار برپایه‌ی گاهشمار زرتشتی از روز خیر ایزد تا دی‌بهمر ایزد در تیرماه که با هشتم تا 12 تیرماه در گاهشمار رسمی کشور برابری می‌کند، برگزار می‌شود.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید