تارنمای خبری امرداد

رستم باغ دو روز پذیرای واپسین گهنبار سال است

گهنبارواپسین چَهره‌ی گهنبار در دو نوبت در مجتمع رستم‌باغ برگزار می‌شود.
آیین گهنبار چَهره‌ی هَمس‌پَت‌مَیدیم گاه روز اهنود، نخستین روز از روزهای پنجه، برابر با آدینه 25 اسفندماه 1396 خورشیدی از ساعت 10 بامداد در آدریان مجتمع رستم باغ برگزار می‌شود.
همچنین واپسین روز از روزهای پنجه، وَهشتواش، برابر با 29 اسفندماه از ساعت 10 بامداد در آدریان مجتمع رستم‌ باغ آیین گهنبار خوانی برگزار می‌شود.
زرتشتیان می‌توانند برای همازوری و هم بهره شدن از مِیَزد (:مهمانی) گهنبار در مجتمع رستم‌باغ تهرانپارس گردهم آیند.
گهنبار چهره‌ی همس‌پت‌میدیم واپسین چهره‌ی گهنبار سال، از 25 تا 29 اسفندماه برگزار می‌شود. روزهای پنجه برابر با اهنود تا وهیشتواش در گاهشمار زرتشتی هنگام برگزاری این چهره از گهنبار است. همس‌پت‌میدیم‌گاه ششمین و واپسین چهره از گهنبارهاست و به پاس آفرینش انسان برگزار می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید