لوگو امرداد

فراخوان نخستین جشنواره‌ی بین‌المللی اروسکِ امید

aroosakجشنواره‌ی بین‌المللی «اروسک امید»، نخستین دوره‌ی خود را با آرمان ایجادِ شور و امیدواری و مشارکت در یک کار بشردوستانه برای کمک به کودکان و نوجوانان با شعارِ «هر اروسک، یک امید»، در مرکز نوآوریِ دانشکده‌ی روانشناسی دانشگاه تهران، برگزار می‌کند. در این جشنواره، اروسک‌های ساخته شده در بخش‌های گوناگون رویداد که به آدرسِ پستیِ دبیرخانه، ارسال خواهند شد، چنانچه سازنده‌ی اثر، رضایت خود را در هنگام ثبت نام اعلام کرده باشد، پس از مرحله‌ی داوری و اتمامِ رقابت، در حراجی عمومی به فروش رسیده و عواید حاصل از فروش‌شان برای بهبود شرایط بخشی از کودکان و نوجوانان نیازمند هزینه خواهد شد.

این جشنواره افزون‌بر رویکرد اصلی‌اش، با در نظر گرفتنِ بنیادی‌ترین کارکردهای دیرینه‌ی اروسک در تاریخِ زندگی آدمی و به‌ویژه با در نظر داشتنِ شرایطِ ساکنانِ این سیاره در دو سالِ گذشته، در نخستین دوره‌ی برگزاریِ خود، سه رویکرد اساسی دیگر نیز دارد که عبارتند از:

 1. اروسک در خانواده

در این رویکرد، ساخت ِاروسک به منزله‌ی فرایندی در نظر گرفته می‌شود که تمامیِ اعضای یک خانواده در جریان تولیدِ آن، شریک می‌شوند. این رویکرد به‌ویژه در شرایطِ  کنونی که اعضای خانواده در قرنطینه‌ی دوران پاندمی، ساعات بیشتری را در خانه در کنار یکدیگر سپری می‌کنند، بسیار دارای اهمیت است. مشارکت اعضای خانواه در مراحل طراحی و ساخت اروسک و هم چنین در اجرای نمایشیِ اروسک ساخته شده، علاوه‌بر ایجاد شعف و امیدواری، سبب تعامل هر چه بیشتر و ترمیمِ روابط میان والدین و فرزندان شان می‌شود.

 1. اروسک، پلِ ارتباطیِ میانِ نسل‌ها

ساخت اروسک در طول سالیانِ گذشته و به‌ویژه در فرهنگِ ایران‌زمین، به مانند پلی ارتباطی میان نسل‌ها به شمار می‌آمد. اروسکی که دست‌ساخته‌ی پدر یا مادر باشد یکی از ارکان ارتباطی میان نسلِ پدر و مادر و نسل فرزندانشان و در جریانِ رشدِ کودک، همواره موجود بود. از سویی، اروسک دست‌ساخته‌ی پدربزرگ و یا مادربزرگ نیز شکاف میان نسل‌ها را تا اندازه‌ی قابل توجهی پر کرده و انتقال دهنده‌ی بخش عظیمی از فرهنگ و اسطوره‌های نسل‌های پیشتر به نسل‌های پس از خود، به‌شمار می‌آمد. نخستین جشنواره‌ی بین المللی «اروسک امید»، به منظور احیای این سنتِ دیرینه، رویکردِ «اروسک، پلِ ارتباطیِ میانِ نسل ها» را به عنوان یکی از سه رویکردِ پیشنهادیِ خود اتخاذ کرده و بر آثاری که توسطِ پدر و یا مادرها و نیز پدربزرگ و یا مادربزرگ‌ها برای کودکان ساخته شوند، توجه ویژه دارد.

 1. اروسک و انتقال فرهنگ

در این رویکرد که رویکردِ نهایی جشنواره است، ساختِ اروسک‌های بومی و محلیِ هر منطقه و هم چنین افزودنِ کارکرد نمایشی به این اروسک‌ها و به روز کردنِ آن‌ها، مورد توجه بوده تا با بازتابِ بخشی از فرهنگِ قومیِ و زیست‌بومِ جغرافیایی آن اروسک به مخاطبان، افزودنِ کارکردِ نمایشی به آن اروسک بومی، بتواند صحنه‌ی نمایش را به مثابه مامنی امن برای حفظ و ارائه‌ی آن به مخاطبان در شکلی امروزی‌تر، معرفی کند.

بخش های جشنواره

    ساختِ اروسک نمایشی

    ساختِ اروسک بازی (بازیچه) [با قابلیتِ نمایشی]

    ساختِ اروسک بومی [با قابلیتِ نمایشی]

    ساختِ اروسک با اشیا [با قابلیتِ نمایشی]

شیوه‌ی برگزاری جشنواره

 1. هر شرکت‌کننده پس از مراجعه به سایت، هنگام تکمیلِ فرم ثبت نام، می‌تواند در یک یا چند بخشِ جشنواره به طور هم‌زمان، شرکت کند.
 2. پس از انتخاب بخش(های) مورد نظر برای شرکت در جشنواره، شرکت کنندگان می‌توانند برای خود یکی از سه رویکرد اصلی جشنواره را نیز انتخاب کرده و در فرمِ ثبت نام مشخص کنند.
 3. از آنجا که جشنواره با اهدافِ بشردوستانه و با تخصیصِ عوایدِ حاصل از فروشِ اروسک‌ها به کودکان و نوجوانان نیازمند، برگزار می‌شود، چنانچه شرکت‌کنندگان مایل به فروشِ اروسک‌هایشان در حراج عمومی و شرکت در این فرآیندِ خیرخواهانه باشند، لازم است که رضایت خود را در هنگام ثبت‌نام در بخشِ مربوطه در فرم ثبت نام، اعلام کنند.
 4. شرکت کنندگان در بازه‌ی زمانی دو ماه از 20/ 7/ 1400 تا 20/9/1400 فرصت دارند تا آثار خود را (به دو شکلِ مجازی و ارسال از طریق پست)، برای جشنواره ارسال کنند. ارسالِ مجازی شاملِ ارسال عکس و فیلم به سایت جشنواره به آدرسِ (لینک شرکت کنندگان به زبان فارسی: (https://www.roshatalent.ir/register-phone ) و لینک شرکت کنندگان به زبان انگلیسی: (https://www.roshatalent.ir/event-register )  و پیجِ جشنواره به نشانی 1puppet1hope  و شماره‌ی واتس‌اپِ جشنواره، 09212776320 است. ارسال از طریقِ پست نیز شامل ارسالِ اروسک‌های ساخته‌شده به آدرسِ دبیرخانه‌ی جشنواره به نشانیِ ایران- تهران- اتوبان جلال آل احمد- خیابان علی محمد کاردان- دانشکده‌ی روانشناسی دانشگاه تهران- مرکز نوآوریِ دانشگاه، است. نیاز به یادآوری است که چنانچه بنابر محدودیت‌های موجود همچون همه‌گیریِ بیماریِ کووید و محدودیتِ پروازها و خدماتِ پستی و …، شرکت کننده‌ای قادر به ارسالِ پستیِ اروسک ساخته شده‌اش به دبیرخانه‌ی جشنواره نباشد، با صلاح دیدِ اعضای جشنواره، تمهیدِ جایگزینِ دیگری برای آن اثر در نظر گرفته می‌شود.
 5. مراحلِ ارسالِ آثار عبارت است از: 1. ارسال عکس(هایی) با کیفیتِ مناسب از طریق مجازی شاملِ مراحلِ ساخت اروسک به گونه‌ای که عکس‌های ارسالی در بردارنده‌ی تصاویری از مراحلِ ساخت و سازنده‌ی اروسک (هر دو) باشند. 2. ارسالِ یک فیلم (حد اکثر 3 دقیقه‌ای و با حداکثر حجم 32 مگابایت) از اجرای نمایشی با اروسک ساخته شده از طریقِ مجازی (در تهیه‌ی فیلم ارسالی، شرکت کننده آزاد است از متن، موسیقی، طراحیِ صحنه، نور و… نیز به شکل آزاد استفاده کند). 4. ارسالِ اروسک ساخته شده از طریقِ پست به نشانیِ دبیرخانه‌ی جشنواره.
 6. پس از ارسالِ آثار در بازه‌ی زمانی مشخص شده در گاه‌شمارِ جشنواره، داوری آثارِ ارسال شده (عکس و فیلم‌های ارسالی و اروسک‌های ساخته‌شده‌ای که به نشانی دبیرخانه، پست شده‌اند) صورت می‌گیرد.
 7. در بازه‌ی زمانی 24/9 1400 تا 3/10/1400 همه‌ی اروسک‌های ارسال شده به مدت ده روز به نمایش عموم گذاشته شده و آثاری که رضایت به فروششان توسط سازنده‌ی اثر در فرم ِ ثبت نام اعلام شده باشد، با نظارت دانشکده‌ی روانشناسی دانشگاه تهران و دیگر نهادهای ذی‌صلاح، به فروش خواهند رسید.
 8. در تاریخ 4/10/1400 برگزاری آیین اختتامیه همراه با اعلامِ برگزیدگان نهایی جشنواره و اهدای جوایز، صورت خواهد گرفت.

فرایند ثبت نام در جشنواره (شرایط عمومی)

1.شرکت برای همه‌ی افراد، کودکان و نوجوانان، والدین و فرزندان شان، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، هنرمندان نمایشگر اروسکی، اروسک سازان و تمامی عاشقان اروسک از سراسر دنیا آزاد است و هیچ‌گونه محدودیت سنی، تحصیلی و… برای شرکت کنندگان درنظر گرفته نشده است.

2.هر شرکت‌کننده می‌تواند پس از مطالعه‌ی دقیق فراخوان که هم در سایت جشنواره به آدرس [لینک شرکت‌کنندگان به زبان فارسی: (https://www.roshatalent.ir/register-phone )  و لینک شرکت کنندگان به زبان انگلیسی: https://www.roshatalent.ir/event-register)] ) و هم در پیجِ جشنواره به آدرس 1puppet1hope موجود است، به بخشِ «ثبت نام در جشنواره» در سایت مراجعه کرده و با پر کردن فرم ثبت نام و در نهایت دریافت پیامکِ تایید، در جشنواره شرکت کند.

3.هر شرکت کننده می‌تواند در یک یا چند بخش رقابتی شرکت کرده و هیچ محدودیتی برای تعدادِ اروسک‌های ارسالی توسطِ شرکت‌کنندگان در نظر گرفته نشده است.

4.شرکت‌کنندگان لازم است که برنامه‌ی زمانی ارسال آثارشان را با گاه شمار جشنواره تطبیق داده و عکس و فیلم ارسالی و اروسک ساخته شده را در زمان مناسب و پیش از اتمام زمان تعیین شده به نشانی‌های مجازی و پستیِ دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال کنند.

مراحل ثبت نام در سایت :

 1. لینک ثبت‌نام شرکت‌کنندگان داخلی:

وارد لینک مقابل شوید:  https://www.roshatalent.ir/register-phone  ← در «فرم تایید شماره تماس» شماره تماس خود را جهت دریافت کد تایید وارد نمایید و روی گزینه‌ی “ارسال کد” کلیک کنید ← کد تایید به شماره تماس شما ارسال می‌شود. کد را وارد نموده و «تایید کد» را بزنید ← «فرم ثبت نام» را پر کرده و روی گزینه «ثبت نام» کلیک کنید تا ثبت نام شما نهایی شود ← در این مرحله پیامک تایید ثبت نام برای شما ارسال می‌شود.می‌توانید از لینک داخل پیامک مستقیما وارد پنل خود شوید یا با زدن گزینه وارد پنل کاربری خود شوید ←

درس‌گفتارهای جشنواره

ارائه‌ی درس‌گفتارهای آموزشیِ جشنواره در بازه‌ی زمانیِ 20/ 7/ 1400 تا 210/9/1400 ، به شکل ویدیوهای آموزشی که از طریق مجازی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد در جهت پیش بردِ اهدافِ آموزش‌محورِ جشنواره و به ویژه به منظورِ آموزشِ افزودنِ قابلیت‌های نمایشی به اروسک‌های غیرنمایشی، صورت خواهد گرفت. اطلاع‌رسانی درباره‌ی تمامیِ درس‌گفتارها از طریقِ سایت و پیج جشنواره و در زمان مناسب انجام می‌گیرد.

گاهشمارِ جشنواره

 1. انتشار پوستر و فراخوان (20/7/1400)
 2. ارائه‌ی درسگفتارهای آموزشی (20/7/1400 تا 10/9/1400)
 3. مهلتِ ارسالِ آثار (20/7/1400 تا 20/9/1400)
 4. داوریِ آثار (21/9/1400 تا30/9/1400)
 5. نمایشِ عمومیِ آثار (24/9/1400 تا 3/10/1400)
 6. آیینِ اختتامیه (10/4/1400)

جوایزِ جشنواره

جوایز آثار منتخب (آثاری که پس از بررسی عکس‌های مراحل ساخت و فیلم 3 دقیقه‌ایِ نمایشی و اروسک پست شده به نشانیِ دبیرخانه‌ی جشنواره، به عنوانِ سه اثر برتر معرفی شوند):

 1. جایزه‌ی نفر نخست: 90 میلیون ریال وجه نقد به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر
 2. جایزه‌ی نفر دوم: 20 میلیون ریال وجه نقد به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر
 3. جایزه‌ی نفر سوم: 10 میلیون ریال وجه نقد به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر
 4. جایزه‌ی نفر چهارم: 5 میلیون ریال وجه نقد به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر
 5. جایزه‌ی نفر پنجم: تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر
 6. جایزه‌ی نفر ششم: لوح تقدیر

نشانی دبیرخانه: ایران، تهران، پل گیشا، خیابان دکتر کاردان، دانشکده‌ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، مرکز نوآوری دانشگاه، کد پستی (1455714181)

شماره‌ی تماس دبیرخانه: 88234037-021

شماره ی واتس‌اپ: 09212776320

نشانی پیج اینستاگرام: 1puppet1hope

نشانی سایت:

لینک شرکت‌کنندگان به زبان فارسی: https://www.roshatalent.ir/register-phone

لینک شرکت‌کنندگان به زبان انگلیسی: https://www.roshatalent.ir/event-register

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-03-08