لوگو امرداد

انجمن موبدان تهران

فرنشین انجمن موبدان تهران، موبد دکتر مهربان پولادی ناشایست‌بودن استفاده از گاز برای روشن نگاه‌داشتن آتش آتشکده‌ها را ...

گزارش تصویری

نشست تودیع موبد فرهیخته موبد مهربان فیروزگری و معرفی موبد پدرام سروش‌پور به سمت سردفتری ازدواج زرتشتیان شهر تهران در ...

انجمن موبدان تهران نرخ اوستاخوانی در سال 1402 خورشیدی را به آگاهی همکیشان رساند. هزینه‌های رفت‌وآمد به این سیاهه (:تع...

انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان تهران، تفاهم‌نامه‌ی همکاری را با آرمان هماهنگی و همازوری مدیریت بهینه امور دینی-فرهنگی ...

فرنشین انجمن موبدان در پیامی به خجستگی فروردینگان، فرارسیدن نخستین جشن ماهیانه را گرامی داشت. در متن پیام موبد دکتر ...

موبد دکتر مهربان پولادی، فرنشین انجمن موبدان، در پیامی زادروز و پیامبری اشو زرتشت، نخستین پیام‌آور مکتوب جهان را به ی...

موبد دکتر مهربان پولادی، فرنشین انجمن موبدان، در پیامی به خجستگی فرارسیدن نوروز باستانی، این کهن‌ جشن ایران و دقیق‌تر...

نشست هم‌اندیشی انجمن موبدان تهران با همکیشان، موبدان و موبدیاران، نمایندگان انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی استان یزد برگزا...

انجمن موبدان تهران در برنامه‌های جداگانه نشست هم‌اندیشی با همکیشان، موبدان و موبدیاران، نمایندگان انجمن‌ها و نهادهای ...

انجمن موبدان در پیامی خجسته جشن سِپَندارمَزگان (اِسپَندگان) روز گرامیداشت، بانوان، زمین، روز مهر و فروتنی را شادباش گ...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد