لوگو امرداد

بوذرجمهر پرخیده

ششم فروردین زادروز اشوزرتشت؛ نوشته بوذرجمهر پرخیده

هرگاه به زرتشت می‌اندیشم، به سرود، به فلسفه، به چکامه. به رزم‌آوری، به مردمی، به دلیری، به همه ویژگی‌های آزادمردان جو...

به یاد روانشاد مهربان بمان فرودی، خدمتگزار دبیرستان فیروزبهرام

این نوشته سه بخش دارد. بخش نخست به کوشش بوذرجمهر پرخیده نوشته شده است. بخش دوم، به قلم داریوش مهرشاهی نگاشته شده و بخ...

گزارش تصویری از

مراسم معارفه دکتر اردشیر بهمردی، مدیر جدید دبیرستان و هنرستان ماندگار فیروز بهرام برگزار شد. در این مراسم که به پیشنه...

26 اردیبهشت‌ماه سالگرد درگذشت کنشگر هازمان زرتشتی

مهربان منشنی(۱۲۸۱ – ۱۳۷۷ خورشیدی) مهربان شهریار منشنی در چهارم خوردادماه ۱۲۸۱ خورشیدی – برابر با شناسنامه...

سالگرد درگذشت چهره ماندگار ریاضیات

«گات‌ها، همه جا بر خرد و شناخت آدمی تکیه می‌کند و بدون آن که در بخش‌های ریز و درشت زندگی آدمی دخالت کند، بر چنان اصول...

گزارش نشست هفدهم انجمن زرتشتیان تهران

بوذرجمهر پرخیده برای یک‌سال دیگر در سمت مدیریت دبیرستان فیروز بهرام باقی ماند و ادغام دوره‌ی نخست و دوم دبیرستان‌های ...

یادداشت بوذرجمهر پرخیده مدیر دبیرستان پسرانه فیروزبهرام

سال 1346 خورشیدی بود و من 12 سال داشتم. کلاس پنجم دبستان بودم. به دبستان جمشیدجم نمی‌رفتم. پدرم اجازه نمی‌د...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد