لوگو امرداد

درخت

سرو کهن‌سال فراگرد پدیده‌ای طبیعی و تاریخی

سرگذشت فلات ایران زمین و مردمانش در بیشتر موارد در پیوندی ژرف با اساتیر و داستان‌های راستین (:واقعی) که امروزه به افس...

درختان کهن‌سال ایران (15)

درختان کهن‌سال، بخشی از دارایی‌های گران‌بها و بی جایگزین و ذخیره‌های ژنتیکی هر کشوری شناخته می‌شوند. از نقش مهم درختا...

درختان کهن‌سال ایران (14)

درختانی که سده‌ها و هزاره‌هاست که در ایران سربرآورده‌اند، در نگاه ما باید بیش از آن ارج و بها داشته باشند که اکنون دا...

درختان کهن‌سال ایران (13)

درختان ایران، نماد و نشانه‌ی پویایی فرهنگ و جاری بودن سبز و همیشگی زندگی در این مرز و بوم شناخته می‌شوند. هیچ اثر نوش...

درختان کهن‌سال ایران (12)

یزد تنها با سرو ابرکو شناخته نمی‌شود؛ آنجا رویشگاه درختان پیر و دیرزیستی است که سده‌ها و هزاره‌هاست که زندگی سبز و سا...

درختان کهن‌سال ایران (11)

زمانی که ناصرخسرو قبادیانی، شاعر بزرگ ایران در سده‌ی ششم مهی، سفر دور و دراز خود را از خراسان به سوی شمال آفریقا آغاز...

درختان کهن‌سال ایران (10)

استان البرز و شهرهای آن میزبانان درختان کهن‌سالی هستند که سده‌هاست همراه و همپای مردم از کوره راه‌های تاریخی گذشته‌ان...

درختان کهن‌سال ایران (9)

زمانی که گروهی از استادان دانشگاه تهران برای بررسی و شناساندن دیرینگی درختان سرو روستای «بان سرو» به استان ایلام رفته...

درختان کهنسال ایران (8)

نشانه‌های تمدن دیرینه‌ی ما فراوان است. از یافته‌های باستان‌شناسی گرفته تا تخت‌جمشید و تاق کسرا و بسیاری نمونه‌های دیگ...

درختان کهنسال ایران (7)

زمانی که بر اثر وزش توفان، سرشاخه‌های درخت سیصدساله‌ی صنوبر شیروان، در استان خراسان شمالی، شکسته شد، مردم آن گستره از...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد