تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

زیست بوم

پسآب‌های صنعتی بلای جان زیست‌بوم دریایی

بگذارید خلیج‌فارس نفس بکشد

دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مهمترین منابع آبی جهان هستند و با وجود  قوانین سخت‌گیرانه در مورد تخلیه انواع آلاینده‌ها…
خطر خروج از فهرست تالاب‌های بین‌المللی

تالاب شادگان زیر آوار پسماند

تالاب بین‌المللی شادگان، هنوز جای تخلیه زباله‌های شهر و روستاهای پیرامون است، این در‌ حالی‌ست که خطر بیرون آمدن از فهرست…