تارنمای خبری امرداد

پل های تاریخی ایران

پل های تاریخی ایران
آشنایی با سی پل تاریخی کشور
1400-07-17
سی‌و سه پل اصفهان نوشتارهایی که در آن به شناخت برخی از پُل‌های تاریخی ایران پرداخته خواهد شد، تنها برشمردن نمونه‌هایی...
پل های تاریخی ایران
پل‌های تاریخی ایران (30)
1400-07-17
کمتر پیش می‌آید که پل‌ها اهمیتی جهانی بیابند و نقش آن‌ها نه تنها برای سرزمینی که در آن ساخته شده‌اند، بلکه برای جهان ...
پل های تاریخی ایران
پل‌های تاریخی ایران (29)
1400-07-16
پل‌ها برآمده از نگاه هستی‌شناسی، خردورزی و آینده‌نگری انسان و بازاندیشی و خیال‌پردازی او هستند. از این‌رو پل‌ها با سر...
پل های تاریخی ایران
پل‌های تاریخی ایران (28)
1400-07-15
دیرینگی ساخت پل در ایران به دوران بسیار دور تاریخی و روزگار باستانی می‌رسد. استوارترین و مهم‌ترین پل‌های ایران همان‌ه...
پل های تاریخی ایران
پل‌های تاریخی ایران (27)
1400-07-14
پایداری پل بستگی به نگاهبانی و باززنده‌سازی‌های پیوسته دارد. از این‌رو، پل‌ها همواره در حال نو شدن و چهره دگرگون کردن...
پل های تاریخی ایران
پل‌های تاریخی ایران (26)
1400-07-13
پل نامی است که گاه با جشن و شادمانی گره خورده است. در روزگارانی که مردمان سده‌های دور به مناسبتی و بهانه‌ای جشن برپا ...
پل های تاریخی ایران
پل‌های تاریخی ایران (25)
1400-07-12
زمانی کارکرد پل در سایه‌ی دیگر ویژگی‌های سازه جای می‌گیرد که طراحان و سازندگان، زیبایی پل را مهم‌تر از هر چیز دیگر دا...
پل های تاریخی ایران
پل‌های تاریخی ایران (24)
1400-07-11
پل‌ها در پسین‌گاهان و زمانی که روشنایی جای خود را به تاریکی شب می‌دهد، جلوه و رنگ دیگری دارند. بازتاب قرص ماه درون رو...
پل های تاریخی ایران
پل‌های تاریخی ایران (23)
1400-07-09
نشانه‌های زندگی آکنده از تلاش و کوشش را باید در کنار  پل‌ها جست‌وجو کرد. هر پل داستان‌ها و سرگذشت‌هایی را به حافظه‌ی ...
پل های تاریخی ایران
پل‌های تاریخی ایران (22)
1400-07-07
پل‌ها سازه‌هایی پیوند دهنده‌اند، اما گاهی کشیدن خطی مرزی، پل را بخش‌بندی می‌کند و ویژگی پیونددهندگی آن را می‌گیرد. در...
بارگذاری نوشتار بیشتر
سالنما فروهر
سروشی
هموندی خبرنامه
آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد
شما هر زمان میتوانید خبرنامه را لغو کنید