تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

پیشه ها

پیشه‌های فراموش شده (24)

رفوگری؛ گره بر تار و پود فرش

به همان ظرافت و هنر فرش‌بافی است. باریک‌بینانه و چیره‌دستانه، تا زخم و پارگی فرش را نو کند و زنده وَش سازد. کاری که شتاب…