لوگو امرداد

کنگره جهانی جوانان زرتشتی

با نام سخنران و جستار سخنرانی پنج روز کنگره جهانی جوانان زرتشتی آشنا شوید. تنها یک روز دیگر تا برگزاری این رویداد باق...

بیش از 500 جوان زرتشتی برای شرکت در هشتمین کنگره جهانی جوانان زرتشتی در راه لندن هستند. برپایه تارنمای فزانا، جوانانِ...

نام‌نویسی در هشتمین کنگره جهانی جوانان زرتشتی (8WZYC) انگلستان تابستان 2023 به میزبانی Zoroastrian Trust Funds of Eur...

کنگره جهانی جوانان زرتشتی رویدادی است که هدف آن گرد هم آوردن جوانان زرتشتی از سراسر جهان برای بحث، الهام بخشیدن و ایف...

پنجمین مقاله از سری نوشتارهای فصلی کنگره لندن

همزمان با آمادگی برای برگزاری هشتمین کنگره جهانی جوانان زرتشتی (8WZYC) به میزبانی Zoroastrian Trust Funds of Europe (...

چهارمین مقاله از سری مقالات فصلی کنگره لندن

همزمان با آمادگی برگزاری هشتمین کنگره جهانی جوانان زرتشتی (8WZYC) تابستان 2023 به میزبانی فاند تراست زرتشتیان اروپا (...

آشنایی با برگزارکنندگان همایش

همزمان با آمادگی برگزاری هشتمین کنگره جهانی جوانان زرتشتی (8WZYC) به میزبانی Zoroastrian Trust Funds of Europe (ZTFE)...

بخش 1

همزمان با برگزاری هشتمین کنگره جهانی جوانان زرتشتی (8WZYC) در تابستان 2023 به میزبانی فاند تراست زرتشتیان اروپا (ZTFE...

تیم اجرایی کنگره جهانی جوانان زرتشتی اعلام کرد

تیم اجرایی هفتمین کنگره جهانی جوانان زرتشتی درباره‌ی دریافت ویزای آمریکا به زرتشتیان ایران آگاهی‌های داده ا...

نام‌نویسی هفتمین کنگره جهانی جوانان زرتشتی همراه با تخفیف برای کسانی که زودتر اقدام کنند آغاز شده است. هزینه&zwn...

بارگذاری نوشتار بیشتر