تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

یزد

شهر جهانی یزد و نورروزی دیگرگون

به یزد سفر نکنید

یزد در روزهای نوروزی همواره یکی از استان‌های پُرگردشگر ایران بوده است. اکنون این استان نیز همانند دیگر جاهای ایران درگیر…