تارنمای خبری امرداد
مرور رده

میراث فرهنگی

گل‌نبشته‌های هخامنشی هم به ایران بازگردانده می‌شوند

نمایش 51 آجر لعابدار سه‌هزارساله‌ی بازگردانده‌شده از سوییس، در موزه‌ی ملی

همزمان با نمایش ۵۱ قطعه آجر لعابدار سه‌هزارساله بازگردانده شده (:استردادی) از سوئیس، سرپرست اداره کل موزه‌ها، از آمادگی…
خبرهایی از دومین نشست علمی نوزدهمین کنگره باستان‌شناسی

راز مهندسی ساخت سدهای هخامنشی کشف شد

کاوش باستان‌شناسی بند هخامنشی دیدگان (بستان خانی) بخش مشهد مرغاب که نمونه‌ای بی‌همتا از سازه‌های معماری دوران هخامنشی به…